Nawigacja

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja prasowa dotycząca przedsięwzięć IPN przygotowanych z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką – 21 marca 2019

21 marca w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” im. Janusza Kurtyki w Warszawie (ul. Marszałkowska 21/25) odbyła się konferencja prasowa dotycząca przedsięwzięć Instytutu Pamięci Narodowej przygotowanych z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

Podczas konferencji przedstawiono program obchodów, zaprezentowano także przedsięwzięcia IPN przygotowane z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką – wydawnictwa, akcje edukacyjne oraz projekty trwałych upamiętnień.

Konferencja była połączona z otwarciem wystawy „Czyny świadczą o człowieku Polacy udzielający pomocy Żydom podczas Holocaustu na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej”, przygotowanej przez Oddział IPN w Rzeszowie.

Ekspozycja obejmuje wschodnie ziemie II Rzeczypospolitej Polskiej według przedwojennego podziału administracyjnego. Prezentuje fotografie wykonane podczas wojny, kilka lat przed jej rozpoczęciem i po jej zakończeniu. Obok zdjęć Polaków starano się pokazać ich żydowskich braci oraz miejsca ukrywania. Na wystawie znalazły się także wybrane, nigdzie dotąd niepublikowane dokumenty, potwierdzające pomoc udzielaną Żydom przez polskich mieszkańców Kresów Wschodnich II RP.

W konferencji wzięli udział prezes IPN dr Jarosław Szarek, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz oraz dr hab. Elżbieta Rączy.

 

do góry