Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja prasowa Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

  • Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro i Dyrektor GKŚZpNP – Zastępca Prokuratora Generalnego Andrzej Pozorski. Fot. Piotr Życieński (IPN) Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro i Dyrektor GKŚZpNP – Zastępca Prokuratora Generalnego Andrzej Pozorski. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Fot. Piotr Życieński (IPN) Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • Konferencja prasowa Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Fot. Piotr Życieński (IPN) Konferencja prasowa Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Zastępca Prokuratora Generalnego Andrzej Pozorski. Fot. Piotr Życieński (IPN) Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Zastępca Prokuratora Generalnego Andrzej Pozorski. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • Prok. Marek Rabiega, naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie. Fot. Piotr Życieński (IPN) Prok. Marek Rabiega, naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • Konferencja prasowa Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Fot. Piotr Życieński (IPN) Konferencja prasowa Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Fot. Piotr Życieński (IPN)

19 marca 2019 roku, w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, odbyła się konferencja prasowa Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w której wzięli udział Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro i Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Zastępca Prokuratora Generalnego Andrzej Pozorski.

Przedmiotem konferencji było skierowanie przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie, do właściwych sądów dyscyplinarnych,  wniosków o uchylenie immunitetów siedmiu byłym sędziom i prokuratorom, a tym samym o zezwolenie na pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej za bezprawne pozbawienie wolności osób, które w różnych formach okazywały sprzeciw wobec wprowadzenia stanu wojennego w Polsce oraz odbierania obywatelom podstawowych praw  i wolności.

do góry