Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikat w sprawie umieszczenia tablicy ku czci żołnierzy II Korpusu Polskiego na zbiorczym upamiętnieniu na Cmentarzu Komunalnym w Sławnie

Sylweriusz Szydlik
Data publikacji 14.09.2018

W związku z informacjami prasowymi dot. odsłonięcia tablicy, ku czci żołnierzy gen. Andersa na Cmentarzu Komunalnym w Sławnie, w której treści znalazły się błędy ortograficzne, uprzejmie wyjaśniamy:

Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu, działając na podstawie art. 53 l ustawy dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, na wniosek inicjatora, tj. Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział w Koszalinie, wydało 4.04.2018 r. (znak pisma BUW-913-105(2)/18) pozytywną opinię w sprawie umieszczenia tablicy ku czci żołnierzy II Korpusu Polskiego na zbiorczym upamiętnieniu na Cmentarzu Komunalnym w Sławnie. W opinii tej zaproponowano jednocześnie korektę stylistyczną i merytoryczną napisów na tablicy.

Pozytywnie zaopiniowany przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa napis brzmiał:


W HOŁDZIE
ŻOŁNIERZOM II KORPUSU POLSKIEGO
GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA
WALCZĄCYM WE WŁOSZECH
W LATACH 1943-1945,
ZWYCIĘZCOM W BITWACH O MONTE CASSINO,
ANKONĘ, NA LINII GOTÓW, W APENINIE EMILIAŃSKIM
ORAZ O BOLONIĘ

Społeczeństwo Ziemi Sławieńskiej

 

Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia pan Jerzy Sekuła w piśmie datowanym na 24.04.2018 r. poinformował, że w pełni przyjmuje uwagi Instytutu dotyczące wprowadzenia zmian w treści zaproponowanych napisów.

Instytut Pamięci Narodowej nie był ani inicjatorem, ani fundatorem tego upamiętnienia, a jego rola ograniczyła się do wydania opinii w trybie art. 53 l ustawy IPN.

                                                              

do góry