Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

List otwarty Prezesa IPN dr. Jarosława Szarka do prof. Grovera Furra i władz Uniwersytetu Montclair ws. sprawców zbrodni katyńskiej

Barbara Niedzielko
Data publikacji 11.05.2018

ENGLISH

Władze Uniwersytetu Stanowego
Montclair

Szanowny Panie Profesorze i Władze Uniwersytetu Stanowego Montclair,

ze zdumieniem i niedowierzaniem przyjąłem zaprezentowane przez Pana Profesora Grovera Furra tezy na temat sprawców zbrodni katyńskiej, opublikowane pod linkiem https://msuweb.montclair.edu/~furrg/katyn_memorial_day.html 

Dzisiaj – po dziesięcioleciach kłamstw – prawda na temat okoliczności mordu w lesie katyńskim nie budzi najmniejszych wątpliwości. Zdumiewające jest, iż kompromitujące kłamstwa na jej temat rozpowszechnia Profesor związany z Montclair State University.

Za tę niespotykaną w dziejach zbrodnię, dokonaną na oficerach – jeńcach wojennych, odpowiada Związek Sowiecki. Świadczą o tym ustalenia badaczy historii na całym świecie, efekty postępowań śledczych w Polsce i w Rosji, odnalezione dokumenty i liczne relacje. Sowieckiej odpowiedzialności nie kwestionował ostatni przywódca Związku Sowieckiego Michaił Gorbaczow i kolejni prezydenci Federacji Rosyjskiej. W 1993 roku Borys Jelcyn osobiście przekazał na ręce polskich władz państwowych rozkaz biura politycznego sowieckiej partii komunistycznej, polecający fizyczną likwidację tysięcy polskich oficerów w 1940 r.

Po II wojnie światowej liczne środowiska próbowały ustalić szczegóły tej masakry. W tym celu Kongres Stanów Zjednoczonych powołał w 1952 r. specjalną komisję, której prace jednoznacznie wskazały sprawców. Do listu dołączam więc jej ustalenia.

Pogląd głoszący, że egzekucję w Katyniu przeprowadziły nazistowskie Niemcy, tak samo jak negowanie jej w ogóle, było przez lata elementem propagandy komunistycznej, także w Polsce podporządkowanej Sowietom. Dla Polaków tezy takie były i są nie tylko obrazą narodowej pamięci, ale stanowiły symbol zniewolenia. W analogii do gorszących i skandalicznych przejawów negowania Holokaustu narodziło się pojęcie „kłamstwa katyńskiego”.

Jako Prezes Instytucji państwa polskiego, odpowiedzialnej za upamiętnienie milionów ofiar niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu, stanowczo i kategorycznie protestuję wobec tego ewidentnego przejawu braku rzetelności naukowej i historycznej ignorancji.

Istotą uniwersytetu jest poszukiwanie i wierność prawdzie. W Polsce, gdzie pierwszy uniwersytet założono w Krakowie w 1364 roku, nadal wierzymy, iż prawda jest naczelną misją uczelni wyższych. W tym duchu wiedzę zdobywają kolejne pokolenie Polaków.

Tym bardziej w tym kontekście wypowiedzi profesora Grovera Furra są jawnym zaprzeczeniem misji uczelni wyższej i kompromitują jego ideę.

dr Jarosław Szarek
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Materiały z przesłuchań Komisji Maddena w języku angielskim:

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=umn.31951d01003417z;view=1up;seq=1053

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=umn.31951d01003427w;view=1up;seq=7

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=osu.32435006231229;view=1up;seq=3

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=osu.32435078695582

Publikacje IPN w języku polskim - „Mord w Lesie Katyńskim” cz. 1 i cz. 2

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/39621,Mord-w-Lesie-Katynskim-Przesluchania-przed-amerykanska-komisja-Maddena-w-latach-.html

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/50605,Mord-w-Lesie-Katynskim-Przesluchania-przed-amerykanska-komisja-Maddena-w-latach-.html

do góry