Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

List Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosława Szarka do Burmistrza Jersey City Stevena Fulopa

Barbara Niedzielko
Data publikacji 11.05.2018

ENGLISH

Pan Steven Fulop
Burmistrz Jersey City

Szanowny Panie Burmistrzu,

przesyłam Panu materiały dochodzenia (w języku angielskim), przeprowadzonego w latach 1951–1952 przez Specjalną Komisję do Zbadania Faktów, Dowodów i Okoliczności Mordu w Lesie Katyńskim Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych (tzw. Komisji Maddena). Materiały te stanowią bezcenny wkład w żmudny proces dochodzenia do prawdy o zamordowaniu polskich jeńców wojennych w Związku Sowieckim w 1940 r.

W uznaniu ich wartości dokumentalnej Instytut Pamięci Narodowej podjął decyzję o opublikowaniu materiałów Komisji w przekładzie na język polski: załączam dwa pierwsze tomy tego tłumaczenia.

Działalność Komisji Kongresu stanowi niepodważalny dowód dbałości Stanów Zjednoczonych o godność i należyte upamiętnienie ofiar Zbrodni Katyńskiej. Nie mamy wątpliwości, że ta tendencja, która przynosi zaszczyt amerykańskiej demokracji, stanowi stałą i niekwestionowaną tendencję w działaniach Ameryki i Amerykanów wobec ofiar tej zbrodni. 

dr Jarosław Szarek
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Materiały z przesłuchań Komisji Maddena w języku angielskim:

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=umn.31951d01003417z;view=1up;seq=1053

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=umn.31951d01003427w;view=1up;seq=7

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=osu.32435006231229;view=1up;seq=3

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=osu.32435078695582

Publikacje IPN w języku polskim – „Mord w Lesie Katyńskim” cz. 1 i cz. 2

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/39621,Mord-w-Lesie-Katynskim-Przesluchania-przed-amerykanska-komisja-Maddena-w-latach-.html

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/50605,Mord-w-Lesie-Katynskim-Przesluchania-przed-amerykanska-komisja-Maddena-w-latach-.html

do góry