Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja prasowa w sprawie okoliczności śmierci Piotra Bartoszcze – 26 października 2017

  • Konferencja prasowa w sprawie okoliczności śmierci Piotra Bartoszcze – 26 października 2017. Fot. Marcin Jurkiewicz / IPN Konferencja prasowa w sprawie okoliczności śmierci Piotra Bartoszcze – 26 października 2017. Fot. Marcin Jurkiewicz / IPN
  • Konferencja prasowa w sprawie okoliczności śmierci Piotra Bartoszcze – 26 października 2017. Fot. Marcin Jurkiewicz / IPN Konferencja prasowa w sprawie okoliczności śmierci Piotra Bartoszcze – 26 października 2017. Fot. Marcin Jurkiewicz / IPN
  • Konferencja prasowa w sprawie okoliczności śmierci Piotra Bartoszcze – 26 października 2017. Fot. Marcin Jurkiewicz / IPN Konferencja prasowa w sprawie okoliczności śmierci Piotra Bartoszcze – 26 października 2017. Fot. Marcin Jurkiewicz / IPN
  • Konferencja prasowa w sprawie okoliczności śmierci Piotra Bartoszcze – 26 października 2017. Fot. Marcin Jurkiewicz / IPN Konferencja prasowa w sprawie okoliczności śmierci Piotra Bartoszcze – 26 października 2017. Fot. Marcin Jurkiewicz / IPN
  • Konferencja prasowa w sprawie okoliczności śmierci Piotra Bartoszcze – 26 października 2017. Fot. Marcin Jurkiewicz / IPN Konferencja prasowa w sprawie okoliczności śmierci Piotra Bartoszcze – 26 października 2017. Fot. Marcin Jurkiewicz / IPN
  • Konferencja prasowa w sprawie okoliczności śmierci Piotra Bartoszcze – 26 października 2017. Fot. Marcin Jurkiewicz / IPN Konferencja prasowa w sprawie okoliczności śmierci Piotra Bartoszcze – 26 października 2017. Fot. Marcin Jurkiewicz / IPN
  • Konferencja prasowa w sprawie okoliczności śmierci Piotra Bartoszcze – 26 października 2017. Fot. Marcin Jurkiewicz / IPN Konferencja prasowa w sprawie okoliczności śmierci Piotra Bartoszcze – 26 października 2017. Fot. Marcin Jurkiewicz / IPN

26 października 2017 r., o godz. 9:00, w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” przy ul. Marszałkowskiej 21/25 odbyła się konferencja prasowa w sprawie okoliczności śmierci Piotra Bartoszcze.

Spotkanie rozpoczął prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, który przybliżył sylwetkę Piotra Bartoszcze (1950–1984), działacza opozycji antykomunistycznej i jednego z przywódców NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Zwłoki działacza odnalazł 9 lutego 1984 roku jego brat.

Zgodnie z ustaleniami, przytoczonymi przez zastępcę Prokuratora Generalnego, dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu prok. Andrzeja Pozorskiego, 7 lutego 1984 roku miało dojść do wypadku samochodowego z udziałem Piotra Bartoszcze. W podjętym wówczas postępowaniu – budzącym do dziś szereg wątpliwości – organy ścigania i prokuratura uznały, że do wypadku przyczynił się fakt, iż kierujący pojazdem Piotr Bartoszcze był w stanie nietrzeźwym.

11 czerwca 1990 roku postępowanie zostało ponownie podjęte i po pięciu latach zakończone bez zmiany ustaleń końcowych. Jednakże już w 1993 roku biegli stwierdzili szereg błędów i uchybień zawartych w ustaleniach z 1984 roku.

12 września 2016 roku pion śledczy IPN, po dokonaniu ponownej analizy sprawy, podjął decyzję o wznowieniu postępowania. W opinii, jaką dysponują prokuratorzy IPN, do śmierci przyczyniły się osoby trzecie, co wskazuje na zabójstwo Piotra Bartoszcze. Nie ma przesłanek wskazujących na kryminalne okoliczności zdarzenia. Wysoce prawdopodobne jest, iż doszło do niego ze względu na wcześniejszą działalność opozycyjną Piotra Bartoszcze.

Prokurator Pozorski zaapelował do wszystkich osób, które dysponują jakimikolwiek informacjami na temat okoliczności śmierci Piotra Bartoszcze, o przekazywanie ich do IPN.

do góry