Nawigacja

Komunikaty

10 maja 1964 – na terenie byłego niemieckiego obozu Treblinka I odsłonięto pomnik ku czci ofiar

Musiało minąć dwadzieścia lat od zakończenia wojny, aby władze PRL pozwoliły na zbudowanie pomnika godnie upamiętniającego ofiary Treblinki I.

  • Pomnik Ofiar Obozu Pracy w Treblince (Wikimedia Commons, autor Adrian Grycuk)
    Pomnik Ofiar Obozu Pracy w Treblince (Wikimedia Commons, autor Adrian Grycuk)

Wielki moment

10 maja 1964 roku, po latach przygotowań, nastąpiło oficjalne, uroczyste odsłonięcie pomnika upamiętniającego ofiary niemieckich represji i zbrodni na terenie Obozu Pracy Treblinka I. Autorem pomnika był Franciszek Strynkiewicz – profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który był generalnym projektantem całego założenia przestrzenno-architektonicznego w Miejscu Pamięci Treblinka.

Monument na polanie w Miejscu Straceń swoim wyglądem nawiązuje do ściany straceń. Zbudowany jest z bloków, kształtem przypominających krople przelanej krwi. Powtarzającym się motywem są wyżłobione w kamieniu cztery proste, pionowe linie. Można je różnie interpretować, np. jako ślady po kulach lub więźniarskie pasiaki, chociaż w Karnym Obozie Pracy Treblinka I więźniowie nie nosili pasiaków. Przed frontem pomnika leży płyta, na której wyryto napis: „W hołdzie pomordowanym”. Cały pomnik wkomponowany jest w ciemną ścianę lasu otaczającą polanę.

Przy alejce za pomnikiem znajduje się zwieńczony krzyżem kopiec, który został usypany przez dzieci szkolne we wrześniu 1947 r. Skrywa on kości ofiar, które zebrano wówczas na terenie poobozowym. Jest to pierwsze upamiętnienie Karnego Obozu Pracy Treblinka I. Zbiorowe mogiły znajdujące się w lesie otaczającym polanę z głównym pomnikiem zostały oznaczone betonowymi krzyżami. Pojedynczymi krzyżami w głębi lasu oznaczono także inne zlokalizowane groby.