Nawigacja

Aktualności

Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej” – Kielce, 18 czerwca 2019

Losy polskich wsi w czasie II wojny światowej były tematem konferencji, która odbyła się 18 czerwca 2019 r. w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach.

 • Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Kielce, 18 czerwca 2019 Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Kielce, 18 czerwca 2019
 • Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Kielce, 18 czerwca 2019 Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Kielce, 18 czerwca 2019
 • Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Kielce, 18 czerwca 2019 Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Kielce, 18 czerwca 2019
 • Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Kielce, 18 czerwca 2019 Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Kielce, 18 czerwca 2019
 • Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Kielce, 18 czerwca 2019 Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Kielce, 18 czerwca 2019
 • Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Kielce, 18 czerwca 2019 Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Kielce, 18 czerwca 2019
 • Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Kielce, 18 czerwca 2019 Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Kielce, 18 czerwca 2019
 • Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Kielce, 18 czerwca 2019 Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Kielce, 18 czerwca 2019
 • Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Kielce, 18 czerwca 2019 Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Kielce, 18 czerwca 2019
 • Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Kielce, 18 czerwca 2019 Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Kielce, 18 czerwca 2019
 • Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Kielce, 18 czerwca 2019 Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Kielce, 18 czerwca 2019
 • Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Kielce, 18 czerwca 2019 Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Kielce, 18 czerwca 2019
 • Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Kielce, 18 czerwca 2019 Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Kielce, 18 czerwca 2019
 • Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Kielce, 18 czerwca 2019 Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Kielce, 18 czerwca 2019
 • Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Kielce, 18 czerwca 2019 Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Kielce, 18 czerwca 2019
 • Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Kielce, 18 czerwca 2019 Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Kielce, 18 czerwca 2019
 • Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Kielce, 18 czerwca 2019 Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Kielce, 18 czerwca 2019

Dr Dorota Koczwańska-Kalita, naczelnik kieleckiej delegatury IPN podkreśliła, że polska wieś stała się celem niemieckiego okupanta nie tylko z powodu działań militarnych. – Wieś była niszczona nie tylko za to, że wspierała działania żołnierzy. Przede wszystkim dlatego, że miała być zrujnowana, a Polacy mieli być sprowadzeni do kategorii podludzi. W międzynarodowej przestrzeni publicznej losy Polaków są jednak nadal nieobecne. Nasza wieś poniosła wielkie straty. Była celem okupanta. Dziś, kiedy toczy się dyskusja na temat strat różnych narodów, głos Polski musi być szczególnie słyszalny ze względu na olbrzymie zniszczenia, których doświadczyliśmy. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak traktowano ludność cywilną, szczególnie na wsi – powiedziała dr Koczwańska-Kalita.

Naukowcy biorący udział w konferencji poruszyli szereg tematów związanych z okupacją niemiecką na terenach wiejskich. Pierwszy referat poświęcony zbrodniom niemieckim na wsi w 1939 r. wygłosił dr Tomasz Domański z Delegatury IPN w Kielcach. – We wrześniu 1939 roku skumulowało się kilka czynników, które przesądziły o wydarzeniach na polskiej wsi. Wynikało to z intensywnej indoktrynacji żołnierzy i ludności niemieckiej. Na to wszystko nałożyły się pewne mity, dotyczące choćby bydgoskiej krwawej niedzieli. Poza tym dyrektywy i wskazówki Wehrmachtu mówiły o tym, żeby miejscowej ludności nie ufać i w zdecydowany sposób się z nią rozprawiać. To wszystko, w poczuciu absolutnej bezkarności i wyższości rasowej, powodowało, że doszło do ogromnej tragedii – wyjaśniał dr Domański.

Tomasz Sudoł z Oddziału IPN w Warszawie wygłosił referat o eksploatacji ekonomicznej wsi, a dr Wojciech Wichert z Oddziału IPN w Szczecinie o pracy przymusowej. W drugiej części konferencji dr Katarzyna Jedynak z Muzeum Wsi Kieleckiej przypomniała straty wsi polskiej na podstawie powiatu opatowskiego, zaś Ewa Kołomańska (także z Muzeum Wsi Kieleckiej) przybliżyła losy mieszkańców Michniowa – przymusowych robotników w III Rzeszy. Ostatni referat wygłosił dr Marek Jedynak z Delegatury IPN w Kielcach, który omówił niemieckie represje na wsi w świetle dokumentów Armii Krajowej.

Portal „Martyrologia wsi polskich”

http://martyrologiawsipolskich.pl/

 

do góry