Nawigacja

Aktualności

Prezentacja książki „Obudzić naród do wielkości... Wystąpienia Janusza Kurtyki przed Parlamentem RP 2005–2010” oraz wernisaż wystawy o działalności Janusza Kurtyki

„Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy” – te słowa śp. Janusza Kurtyki, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2005–2010, były cytowane 8 kwietnia 2019 r. podczas spotkania w warszawskim Centrum Edukacyjnym IPN wielokrotnie. „Potrzebowaliśmy takich ludzi jak Janusz Kurtyka” – podkreślił premier Mateusz Morawiecki, obecny na prezentacji książki „Obudzić naród do wielkości... Wystąpienia Janusza Kurtyki przed Parlamentem RP 2005–2010”.

 • Prezentacja książki „Obudzić naród do wielkości... Wystąpienia Janusza Kurtyki przed Parlamentem RP 2005–2010” – Warszawa, 8 kwietnia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Prezentacja książki „Obudzić naród do wielkości... Wystąpienia Janusza Kurtyki przed Parlamentem RP 2005–2010” – Warszawa, 8 kwietnia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Prezentacja książki „Obudzić naród do wielkości... Wystąpienia Janusza Kurtyki przed Parlamentem RP 2005–2010” – Warszawa, 8 kwietnia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Prezentacja książki „Obudzić naród do wielkości... Wystąpienia Janusza Kurtyki przed Parlamentem RP 2005–2010” – Warszawa, 8 kwietnia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Prezentacja książki „Obudzić naród do wielkości... Wystąpienia Janusza Kurtyki przed Parlamentem RP 2005–2010” – Warszawa, 8 kwietnia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Prezentacja książki „Obudzić naród do wielkości... Wystąpienia Janusza Kurtyki przed Parlamentem RP 2005–2010” – Warszawa, 8 kwietnia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Prezentacja książki „Obudzić naród do wielkości... Wystąpienia Janusza Kurtyki przed Parlamentem RP 2005–2010” – Warszawa, 8 kwietnia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Prezentacja książki „Obudzić naród do wielkości... Wystąpienia Janusza Kurtyki przed Parlamentem RP 2005–2010” – Warszawa, 8 kwietnia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Prezentacja książki „Obudzić naród do wielkości... Wystąpienia Janusza Kurtyki przed Parlamentem RP 2005–2010” – Warszawa, 8 kwietnia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Prezentacja książki „Obudzić naród do wielkości... Wystąpienia Janusza Kurtyki przed Parlamentem RP 2005–2010” – Warszawa, 8 kwietnia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Prezentacja książki „Obudzić naród do wielkości... Wystąpienia Janusza Kurtyki przed Parlamentem RP 2005–2010” – Warszawa, 8 kwietnia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Prezentacja książki „Obudzić naród do wielkości... Wystąpienia Janusza Kurtyki przed Parlamentem RP 2005–2010” – Warszawa, 8 kwietnia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Prezentacja książki „Obudzić naród do wielkości... Wystąpienia Janusza Kurtyki przed Parlamentem RP 2005–2010” – Warszawa, 8 kwietnia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Prezentacja książki „Obudzić naród do wielkości... Wystąpienia Janusza Kurtyki przed Parlamentem RP 2005–2010” – Warszawa, 8 kwietnia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Prezentacja książki „Obudzić naród do wielkości... Wystąpienia Janusza Kurtyki przed Parlamentem RP 2005–2010” – Warszawa, 8 kwietnia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Prezentacja książki „Obudzić naród do wielkości... Wystąpienia Janusza Kurtyki przed Parlamentem RP 2005–2010” – Warszawa, 8 kwietnia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Prezentacja książki „Obudzić naród do wielkości... Wystąpienia Janusza Kurtyki przed Parlamentem RP 2005–2010” – Warszawa, 8 kwietnia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Prezentacja książki „Obudzić naród do wielkości... Wystąpienia Janusza Kurtyki przed Parlamentem RP 2005–2010” – Warszawa, 8 kwietnia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Prezentacja książki „Obudzić naród do wielkości... Wystąpienia Janusza Kurtyki przed Parlamentem RP 2005–2010” – Warszawa, 8 kwietnia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Prezentacja książki „Obudzić naród do wielkości... Wystąpienia Janusza Kurtyki przed Parlamentem RP 2005–2010” – Warszawa, 8 kwietnia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Prezentacja książki „Obudzić naród do wielkości... Wystąpienia Janusza Kurtyki przed Parlamentem RP 2005–2010” – Warszawa, 8 kwietnia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Prezentacja książki „Obudzić naród do wielkości... Wystąpienia Janusza Kurtyki przed Parlamentem RP 2005–2010” – Warszawa, 8 kwietnia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Prezentacja książki „Obudzić naród do wielkości... Wystąpienia Janusza Kurtyki przed Parlamentem RP 2005–2010” – Warszawa, 8 kwietnia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Prezentacja książki „Obudzić naród do wielkości... Wystąpienia Janusza Kurtyki przed Parlamentem RP 2005–2010” – Warszawa, 8 kwietnia 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)

Spotkanie otworzył prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, który powiedział: – Janusz Kurtyka był człowiekiem wyjątkowym. Rozumiał istotę dziejów, czym jest polskość, i zostawił nam program, który pokazuje wielkość Europy i Polski. Zaczął ten program realizować u boku prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Program zawarty w słowach „obudzić naród do wielkości”. [...] Dzisiaj Europa potrzebuje wielkości, tej, którą rozumiał Janusz Kurtyka. My w Polsce, razem z narodami Europy Środkowo-Wschodniej, które doznały obu totalitaryzmów, musimy to świadectwo przekazać i staramy się to robić.

Wydaje mi się, że wszystko, co robimy, to jest właśnie budzenie narodu, budzenie Polaków do wielkości. Zaprzeczenie tej mikromanii, kompleksom, w które usiłowano nas wcisnąć przez lata III RP i PRL – mówił premier Mateusz Morawiecki.

List do uczestników spotkania skierował marszałek sejmu RP Marek Kuchciński. Podziękował w nim za „pielęgnowanie i upowszechnianie wartości bliskich Januszowi Kurtyce”.

Obecny na prezentacji prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że jego śp. brat widział w Januszu Kurtyce przyszłego prezydenta Polski. – Kurtyka był nie tylko człowiekiem wielkich dokonań, ale także wielkich nadziei, jakie z nim wiązali inni – zaznaczył. – Te nadzieje były związane z tym, co dziś jest przytaczane w tytule tej książki „Obudzić naród do wielkości... Wystąpienia Janusza Kurtyki przed Parlamentem RP 2005–2010”. Czyli z rozkwitem świadomości narodowej i budowaniem polskiej drogi do wielkości. [...] Śmierć śp. Janusza Kurtyki była też odejściem pewnej nadziei dla naszej Ojczyzny – podsumował.

W dyskusji nad książką udział wzięli prezes IPN dr Jarosław Szarek, dr Zuzanna Kurtyka, prof. Jan Żaryn, redaktor książki dr Cecylia Kuta oraz dr Wojciech Frazik z krakowskiego oddziału IPN.

Praca nad tą książką była dla mnie ogromnym wyróżnieniem, ale też niezwykłą przyjemnością było powrócić do wystąpień pana prezesa – podkreśliła dr Cecylia Kuta, dodając: – Przy wyborze przemówień do książki doszłam do wniosku, że Kurtykę charakteryzowały dwie rzeczy, które dla nas, młodych historyków, stały się swoistego rodzaju testamentem. To było pojęcie wolności i pojęcie służby narodowi.

Obudzić naród do wielkości... Wystąpienia Janusza Kurtyki przed Parlamentem RP 2005–2010 to publikacja zawierająca wystąpienia prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Janusza Kurtyki oraz jego najbliższych współpracowników na posiedzeniach Sejmu i Senatu RP, a także komisji sejmowych i senackich w latach 2005–2010.

Postać i poglądy prezesa Kurtyki były przedstawiane w publikacjach wspomnieniowych. W 2015 roku wydany został również zbiór jego najważniejszych tekstów oraz wybór wywiadów, artykułów i oświadczeń. Nieznane szerzej pozostawały jego wystąpienia w Sejmie i Senacie RP. Ich lektura stanowi nie tylko istotne uzupełnienie wcześniejszych publikacji poświęconych Januszowi Kurtyce, potwierdza informacje w nich zawarte, ale też pozwala odczytać na nowo jego najważniejsze myśli, jasne poglądy, a przede wszystkim misję IPN – pisze we wstępie do książki Cecylia Kuta.

Więcej o książce

Podczas spotkania odbył się wernisaż wystawy „Otwórzmy drzwi do wolności. Janusz Kurtyka 1960–2010”. Jej treść prezentuje życie Janusza Kurtyki na tle najnowszej historii Polski – jako istotnego uczestnika debaty publicznej, skoncentrowanej na procesie wychodzenia z komunizmu i powinnościach państwa w tym zakresie. Został także zaprezentowany film o Januszu Kurtyce „Niedokończona misja”.

do góry