Nawigacja

Aktualności

Współpraca Instytutu Pamięci Narodowej z Muzeum Polskim w Rapperswilu

Porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Pamięci  Narodowej a Muzeum Polskim w Rapperswilu zostało podpisane 31 stycznia 2013 roku w Warszawie, jednak początki wspólnych działań sięgają lat wcześniejszych, kiedy to, dzięki staraniom m.in. Janusza Kurtyki, prezesa IPN w latach 2005–2010, nawiązane zostały kontakty. 

Celem współpracy obu instytucji jest edycja źródeł będących w posiadaniu Muzeum Polskiego w Rapperswilu oraz Instytutu Pamięci Narodowej, digitalizacja zespołów i zbiorów archiwalnych znajdujących się w zasobach Muzeum Polskiego w Rapperswilu (w tym opracowanie, opisywanie, konserwacja i skanowanie) oraz prowadzenie wspólnych projektów naukowo-badawczych.

W ramach dotychczasowej współpracy pozyskano do zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej dokumenty stanowiące spuściznę Jerzego Stempowskiego, spuściznę gen. Bronisława Prugara-Ketlinga,  Józefa Mackiewicza, Barbary Toporskiej-Mackiewicz, Zbigniewa Rapackiego, Louise Rapackiej-Coisnier, Kazimierza Vincenza i Halszki z d. Poniatowskiej. Ponadto zasób IPN wzbogacił się o dokumentację z zespołu Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich w Szwajcarii oraz ze zbioru „Internowani. Pamiątki – ślady po internowanych”, zbiór fotografii i dokumentów 2. Dywizji Strzelców Pieszych. Łącznie otrzymano 1309 jednostek archiwalnych, co stanowi 143205 plików cyfrowych.

Kolejnym rezultatem współpracy Instytutu z Muzeum Polskim w Rapperswilu jest projekt „Polskie drogi przez Szwajcarię”, przywracający pamięć o losach żołnierzy 2. Dywizji Strzelców Pieszych, którzy po kampanii we Francji w latach 1940–1945 byli internowani w Szwajcarii. W ramach  przedsięwzięcia powstał obszerny, dwujęzyczny album fotograficzny Polskie drogi przez Szwajcarię. Losy żołnierzy 2. Dywizji Strzelców Pieszych  1940–1945  na  fotografiach  ze zbiorów  Muzeum  Polskiego  w  Rapperswilu / Auf  Polenwegen  durch  die  Schweiz.  Die Schicksalsjahre  1940-1945  im  Leben  der Soldaten der 2. Schützendivision, dargestellt in den  Fotografien  aus  den  Beständen  des Polenmuseums  in  Rapperswil., pokazujący różne aspekty działalności i życia codziennego polskich żołnierzy, a także ich związki ze Szwajcarami. 

Powstał także stworzony przez pracowników Wydziału Zasobów Cyfrowych Archiwum IPN portal – Archiwum on-line (adres: http://archiwum.muzeum-polskie.org/), który umożliwia internetowy dostęp do materiałów o polskich żołnierzach internowanych na terenie Szwajcarii. 

Portal oraz album Polskie drogi przez Szwajcarię... wraz z wystawą pod tym samym tytułem zaprezentowano na XXXVII sesji  Stałej Konferencji  Muzeów,  Bibliotek  i  Archiwów na Zachodzie, która obradowała w Rapperswilu od 2 do 6 września 2015 r.

Muzeum Polskie w Rapperswilu jest laureatem Nagrody IPN Kustosz Pamięci Narodowej (2015), przyznawanej za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej.

Zob. także:

do góry