Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas. Ku Niepodległej. W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości” – Rapperswil, 21–22 czerwca 2018

Przed 150 laty z inicjatywy hrabiego Władysława Platera postawiono w Rapperswilu Kolumnę Barską, mającą upamiętnić wolnościowy zryw z 1768 roku. Wkrótce powstało tu Muzeum Polskie, a Rapperswil stał się miejscem, gdzie trwała pamięć o dziejach Rzeczypospolitej i wykuwały się marzenia o Niepodległej. Wyryty na kolumnie napis Magna Res Libertas (Wolność jest rzeczą wielką) podkreśla wagę wolności dla Polaków.

 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas. Ku Niepodległej. W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości” – Rapperswil, 21–22 czerwca 2018 Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas. Ku Niepodległej. W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości” – Rapperswil, 21–22 czerwca 2018
 • Konferencja „Magna Res Libertas. Ku Niepodległej” w Rapperswilu – 21 czerwca 2018 Konferencja „Magna Res Libertas. Ku Niepodległej” w Rapperswilu – 21 czerwca 2018
 • Dr Małgorzata Ptasińska i Anna Buchmann, dyrektor Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 21 czerwca 2018 Dr Małgorzata Ptasińska i Anna Buchmann, dyrektor Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 21 czerwca 2018
 • Wicemarszałek Senatu Maria Koc i prezes IPN Jarosław Szarek. Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 21 czerwca 2018 Wicemarszałek Senatu Maria Koc i prezes IPN Jarosław Szarek. Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 21 czerwca 2018
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja. Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 21 czerwca 2018 Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja. Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 21 czerwca 2018
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 21 czerwca 2018 Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 21 czerwca 2018
 • Prof. dr hab. Tadeusz Wolsza. Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 21 czerwca 2018 Prof. dr hab. Tadeusz Wolsza. Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 21 czerwca 2018
 • Prof. Kazimierz Piotr Zaleski. Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 21 czerwca 2018 Prof. Kazimierz Piotr Zaleski. Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 21 czerwca 2018
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 21 czerwca 2018 Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 21 czerwca 2018
 • Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 21 czerwca 2018 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 21 czerwca 2018
 • Ambasador RP w Bernie dr Jakub Kumoch. Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 21 czerwca 2018 Ambasador RP w Bernie dr Jakub Kumoch. Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 21 czerwca 2018
 • Prof. dr André Holenstein. Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 21 czerwca 2018 Prof. dr André Holenstein. Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 21 czerwca 2018
 • Prof. dr hab. Andrzej Nowak i prof. dr André Holenstein. Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 21 czerwca 2018 Prof. dr hab. Andrzej Nowak i prof. dr André Holenstein. Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 21 czerwca 2018
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 22 czerwca 2018 Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 22 czerwca 2018
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 22 czerwca 2018 Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 22 czerwca 2018
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 22 czerwca 2018 Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 22 czerwca 2018
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 22 czerwca 2018 Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 22 czerwca 2018
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 22 czerwca 2018 Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 22 czerwca 2018
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 22 czerwca 2018 Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 22 czerwca 2018
 • Prof. dr hab. Rafał Habielski i dr Jakub Kumoch. Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 22 czerwca 2018 Prof. dr hab. Rafał Habielski i dr Jakub Kumoch. Międzynarodowa konferencja naukowa „Magna Res Libertas” w Rapperswilu – 22 czerwca 2018
 • Uroczystości poprzedzające konferencję „Magna Res Libertas. Ku Niepodległej” w Rapperswilu – 20 czerwca 2018 Uroczystości poprzedzające konferencję „Magna Res Libertas. Ku Niepodległej” w Rapperswilu – 20 czerwca 2018
 • Uroczystości poprzedzające konferencję „Magna Res Libertas. Ku Niepodległej” w Rapperswilu – 20 czerwca 2018 Uroczystości poprzedzające konferencję „Magna Res Libertas. Ku Niepodległej” w Rapperswilu – 20 czerwca 2018
 • Uroczystości poprzedzające konferencję „Magna Res Libertas. Ku Niepodległej” w Rapperswilu – 20 czerwca 2018 Uroczystości poprzedzające konferencję „Magna Res Libertas. Ku Niepodległej” w Rapperswilu – 20 czerwca 2018
 • Uroczystości poprzedzające konferencję „Magna Res Libertas. Ku Niepodległej” w Rapperswilu – 20 czerwca 2018 Uroczystości poprzedzające konferencję „Magna Res Libertas. Ku Niepodległej” w Rapperswilu – 20 czerwca 2018
 • Uroczystości poprzedzające konferencję „Magna Res Libertas. Ku Niepodległej” w Rapperswilu – 20 czerwca 2018 Uroczystości poprzedzające konferencję „Magna Res Libertas. Ku Niepodległej” w Rapperswilu – 20 czerwca 2018
 • Uroczystości poprzedzające konferencję „Magna Res Libertas. Ku Niepodległej” w Rapperswilu – 20 czerwca 2018 Uroczystości poprzedzające konferencję „Magna Res Libertas. Ku Niepodległej” w Rapperswilu – 20 czerwca 2018
 • Uroczystości poprzedzające konferencję „Magna Res Libertas. Ku Niepodległej” w Rapperswilu – 20 czerwca 2018 Uroczystości poprzedzające konferencję „Magna Res Libertas. Ku Niepodległej” w Rapperswilu – 20 czerwca 2018
 • Uroczystości poprzedzające konferencję „Magna Res Libertas. Ku Niepodległej” w Rapperswilu – 20 czerwca 2018 Uroczystości poprzedzające konferencję „Magna Res Libertas. Ku Niepodległej” w Rapperswilu – 20 czerwca 2018
 • Uroczystości poprzedzające konferencję „Magna Res Libertas. Ku Niepodległej” w Rapperswilu – 20 czerwca 2018 Uroczystości poprzedzające konferencję „Magna Res Libertas. Ku Niepodległej” w Rapperswilu – 20 czerwca 2018

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w 150. rocznicę postawienia Kolumny Barskiej przez hrabiego Władysława Platera u podnóża zamku rapperswilskiego Instytut Pamięci Narodowej zorganizował wraz z Muzeum Polskim w Rapperswilu międzynarodową konferencję naukową  pt. „Magna Res Libertas. Ku Niepodległej” na zamku rapperswilskim.

Badacze z Francji, Niemiec, Polski, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii obradują w dniach 21–22 czerwca 2018 na temat znaczenia wolności dla Polaków i Szwajcarów, losów Polaków w kraju Helwetów, ich wzajemnych relacji, polskich dróg do niepodległości w XIX i XX wieku. Miejsce konferencji jest nieprzypadkowe, gdyż najpełniej symbolizuje losy Polaków poza krajem w okresie zaborów i w wieku dwóch totalitaryzmów, ich determinację, ofiarność służeniu wolnej Polsce. W Roku Niepodległej konferencja stanowi hołd dla Polaków, którzy walczyli o niepodległą Polskę w XIX i w XX wieku, dla ich bezgranicznego poświęcenia zgodnie z dewizą Bóg, Honor, Ojczyzna. 

Podczas uroczystego otwarcia konferencji prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek powiedział:

Przed 150 laty z inicjatywy hrabiego Władysława Platera polscy emigranci postawili w Rapperswilu Kolumnę Barską, mającą upamiętnić ten wolnościowy zryw z 1768 roku. Wkrótce powstało tu Muzeum Polskie, a Rapperswil stał się miejscem, gdzie trwała pamięć o dziejach Rzeczypospolitej i wykuwały się marzenia o Niepodległej. Wyryty na kolumnie napis Magna Res Libertas (Wolność jest rzeczą wielką) podkreśla wagę wolności dla Polaków. Wolność dla nas miała jakże wysoką cenę. W oddalonym od Rapperswilu o ponad tysiąc kilometrów Lwowie, na jednej z kolumn Cmentarza Obrońców Lwowa przetrwał sowiecką dewastację napis Mortui sunt, ut liberi vivamus (Polegli, byśmy wolni żyli). Stojący obok las krzyży ilustruje, ile ta wolność kosztowała, jaką ona dla Polaków ma cenę. Ale aby byli gotowi za niepodległą Polskę ginąć, musiała trwać pamięć i kultura. To wielkie dzieło Muzeum w Raperswilu, a zorganizowanie w tym miejscu przez Instytut Pamięci Narodowej konferencji „Magna res Libertas. Ku Niepodległej” podkreśla znaczenie i wagę jego dorobku. To wyraz wdzięczności dla polskiej emigracji, bez której nie byłoby niepodległej Polski. W setną rocznicę jej odzyskania konferencją w Rapperswilu wznosimy współczesną kolumnę wolności: „Wolny naród dziękuje za wolność”.

Ambasador RP w Bernie dr Jakub Kumoch podziękował za zorganizowanie konferencji, która nie byłaby możliwa bez Instytutu Pamięci Narodowej, a fakt, że odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta RP, podkreśla jej wagę. Polska dba o miejsca pamięci i zabytki innych narodów, podobnie w Szwajcarii, z którą Polska ma piękną wspólną historię, dba się o Muzeum Polskie w Rapperswilu. Nie zabrakło podziękowań dla Anny Buchmann, dyrektor muzeum. Ambasador podkreślił, że będziemy mówić o pokoleniach Polaków którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości, wskazał także na IPN jako strażnika i obrońcę naszej pamięci.

* * *

Konferencja jest organizowana w ramach Centralnego Projektu Badawczego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej „Polska emigracja niepodległościowa 1945–1990”. Patronat nad nią objął Prezydent RP Andrzej Duda.

W przeddzień konferencji odprawiona została Msza św. z udziałem polskiej delegacji. Na wieczór poprzedzający obrady przygotowano także projekcję filmu Rafaela Lewandowskiego „Z dala od orkiestry”, poświęconego postaci Zygmunta Lubicz Zaleskiego (1882—1967) – pisarza, tłumacza, filozofa, krytyka literatury, sztuki, muzyki, oraz rozmowę z reżyserem. 

PROGRAM  KONFERENCJI

21 VI – CZWARTEK

9.00–10.00 Uroczyste otwarcie konferencji i powitanie uczestników:

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu Marek Wieruszewski
Ambasador RP w Bernie dr Jakub Kumoch

REFERATY OTWIERAJĄCE

 • 10.00–10.30 prof. dr André Holenstein (Uniwersytet w Bernie) – Mit i rzeczywistość szwajcarskiej wolności 
 • 10.30–11.00 prof. dr hab. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków; Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa) – Niepodległość: warstwy doświadczenia i horyzonty oczekiwań w polskiej myśli politycznej XIX wieku 
 • 11.00–11.30 prof. dr hab. Włodzimierz Suleja (Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa) – Polski gen wolności 
 • 11.30–12.00 prof. Kazimierz Piotr Zaleski (Towarzystwo Historyczno-Literackie, Biblioteka Polska, Paryż) – Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu 
 • 12.00–12.30 Dyskusja 
 • 13.00–14.00 Obiad

ŹRÓDŁA NIEPODLEGŁEJ

Część I prowadzenie prof. dr German Ritz 
 • 14.20–14.40 prof. prof. Maria Delaperrière (Instytut Narodowy Języków i Kultur Orientalnych, Paryż) – Mickiewiczowski imperatyw wolności
 • 14.40–15.00 dr Peter Rassek (Carl von Ossietzky Uniwersytet, Oldenburg) – Poprzez dyplomację do niepodległości: polityka pruska Hôtelu Lambert w przededniu rewolucji 1848 roku 
 • 15.00–15.20 PD dr Tobias Weger (Carl von Ossietzky Uniwersytet, Oldenburg) – Joachim Lelewel, Giuseppe Mazzini i Heinrich Heine – idee wolnościowe „Młodej Europy“ 
 • 15.20–15.40 Dyskusja 
 • 15.40 – 16.00 Przerwa
Część II prowadzenie prof. dr hab. Marek Kornat
 • 16.00–16.20 prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk (Biblioteka Jagiellońska, Kraków) – Idea wolności, Kolumna Barska. Wokół listów Józefa Ignacego Kraszewskiego z Władysławem Platerem
 • 16.20–16.40 prof. dr German Ritz (Uniwersytet Zuryski) – Szwajcaria w listach podróżniczych Pozytywistów – spotkanie polityczne ze Szwajcarią i lekcja polityki dla Polski 
 • 16.40–17.00 dr Peter Collmer (Uniwersytet Zuryski) – Szwajcaria jako kraj azylu dla uchodźców politycznych do I wojny światowej 
 • 17.00–17.20 Dyskusja
 • 17.20–17.40 dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz) – Szwajcarskie reminiscencje i motywy niepodległościowe w twórczości polskich pisarzy na przełomie XIX i XX stulecia – na przykładzie wybranych utworów Marii Konopnickiej
 • 17.40–18.00 dr Małgorzata Misiak (Uniwersytet Wrocławski)  – Język ojców Niepodległości
 • 18.00–18.20 dr Grzegorz Polak (Ossolineum, Wrocław) – Na straży tożsamości narodowej. Z kart historii Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
 • 18.20 –18.40 Dyskusja 
 • 20.00 Uroczysta kolacja
22 VI – PIĄTEK
 
BUDOWANIE NIEPODLEGŁEJ

Część III prowadzenie prof. dr hab. Andrzej Nowak

 • 9.00–9.20 prof. dr hab. Marek Kornat (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa) – Szwajcaria w koncepcjach i działaniach dyplomacji Polski Odrodzonej 1918–1939
 • 9.20–9.40 dr hab. Piotr Bednarz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) – Wizja niepodległego państwa polskiego w oczach Szwajcarów w dobie I wojny światowej 
 • 9.40–10.00 dr Jürg Stüssi-Lauterburg (Biblioteka na Guisanplatz, dawniej Konfederacyjna Biblioteka Wojskowa, Berno) – Biało-czerwona i czerwono-biała: Obserwacje w Polsce J. Franza Ludwiga von Erlach i ich znaczenie dla szwajcarskiej historii militarnej
 • 10.00–10.20 Przerwa 
 • 10.20–10.40 prof. dr hab. Halina Florkowska-Francič (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) – Pod znakiem Kolumny Barskiej. Muzeum Rapperswilskie na drodze do Niepodległej (1914–1927)
 • 10.40–11.00 prof. dr hab. Andrzej Maciej Brzeziński (Uniwersytet Łódzki) – Koncepcje Oskara Haleckiego w sprawie Muzeum Rapperswilskiego i jego roli w stosunkach polsko-szwajcarskich (1920–1927)
 • 11.00–11.20 Dyskusja
 • 12.00–13.00 Obiad

Część IV prowadzenie prof. dr hab. Włodzimierz Suleja

 • 13.00–13.20 dr Jakub Kumoch (ambasador RP w Bernie) – Aleksander Ładoś i działania Grupy Berneńskiej na rzecz ratowania ofiar Zagłady 
 • 13.20–13.40 prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk; Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa) – Międzynarodowa Komisja Lekarska w Katyniu w 1943 r. François Naville – niezłomny lekarz z Genewy
 • 13.40–14.00 dr Jurg Stadelmann (Biuro ds. historii i wydarzeń, Lucerna) – Między nostalgią a selektywnie-wygodnym postrzeganiem. Postępowanie z pamięcią o polskich żołnierzach internowanych w Szwajcarii 1940–1945 
 • 14.00–14.20 Dyskusja 

Część V prowadzenie prof. dr hab. Tadeusz Wolsza

 • 14.20–14.40 prof. dr hab. Rafał Habielski (Uniwersytet Warszawski) – Intelektualiści polscy w Szwajcarii po II wojnie światowej 
 • 14.40–15.00 dr Nina Taylor-Terlecka (Uniwersytet Oksfordzki) – Londyn Niepodległościowy: inspiracja i idea
 • 15.00–15.20 dr Witold Zahorski (Biblioteka Polska, Paryż) – Z obecności polskiej we Włoszech
 • 15.20. –15.40 dr hab. Piotr Kardela (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku) – Idea wolności pośród Polaków w Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej
 • 15.40–16.00 dr Małgorzata Ptasińska (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie) – Akcja niepodległościowa Polaków w Szwajcarii po II wojnie światowej 
 • 16.00–16.20 Dyskusja 
 • 16.20 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI
 • 16.30–17.30 Zwiedzanie Muzeum Polskiego w Rapperswilu 
 • 18.00–19.00 Występ młodzieżowej Orkiestry Vivat! z Sierakowa koło Poznania działającej przy Stowarzyszeniu ArtVivat! 
 • 20.00 Kolacja

Tłumaczenie symultaniczne z języka polskiego na niemiecki i z języka niemieckiego na polski.

do góry