Nawigacja

Aktualności

Finał ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli pt. „Polski wiek XX – losy państwa i narodu” – Bydgoszcz, 20 września 2017

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek wręczyli certyfikaty nauczycielom, którzy w uczestniczyli w pierwszym cyklu szkolenia, pt. „Między dwoma totalitaryzmami”

 • Finał ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli pt. „Polski wiek XX – losy państwa i narodu” – Bydgoszcz, 20 września 2017. Fot. IPN Finał ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli pt. „Polski wiek XX – losy państwa i narodu” – Bydgoszcz, 20 września 2017. Fot. IPN
 • Finał projektu szkoleń dla nauczycieli. Od lewej: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Justyna Skowronek. Fot. IPN Finał projektu szkoleń dla nauczycieli. Od lewej: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Justyna Skowronek. Fot. IPN
 • Finał projektu szkoleń dla nauczycieli. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska i Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek wręczają certyfikaty ukończenia szkolenia. Fot. IPN pt. „Polski wiek XX – losy państwa i narodu” – Bydgoszcz, 20 września 2017. Fot. IPN Finał projektu szkoleń dla nauczycieli. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska i Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek wręczają certyfikaty ukończenia szkolenia. Fot. IPN pt. „Polski wiek XX – losy państwa i narodu” – Bydgoszcz, 20 września 2017. Fot. IPN
 • Finał ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli pt. „Polski wiek XX – losy państwa i narodu” – Bydgoszcz, 20 września 2017. Fot. IPN Finał ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli pt. „Polski wiek XX – losy państwa i narodu” – Bydgoszcz, 20 września 2017. Fot. IPN
 • Finał ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli pt. „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”. Prezes IPN dr Jarosław Szarek – Bydgoszcz, 20 września 2017. Fot. IPN Finał ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli pt. „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”. Prezes IPN dr Jarosław Szarek – Bydgoszcz, 20 września 2017. Fot. IPN
 • Finał ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli pt. „Polski wiek XX – losy państwa i narodu” – Bydgoszcz, 20 września 2017. Fot. IPN Finał ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli pt. „Polski wiek XX – losy państwa i narodu” – Bydgoszcz, 20 września 2017. Fot. IPN
 • Finał ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli pt. „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”. Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosław Golon – Bydgoszcz, 20 września 2017. Fot. IPN Finał ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli pt. „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”. Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosław Golon – Bydgoszcz, 20 września 2017. Fot. IPN
 • Finał ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli pt. „Polski wiek XX – losy państwa i narodu” – Bydgoszcz, 20 września 2017. Fot. IPN Finał ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli pt. „Polski wiek XX – losy państwa i narodu” – Bydgoszcz, 20 września 2017. Fot. IPN
 • Finał ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli pt. „Polski wiek XX – losy państwa i narodu” – Bydgoszcz, 20 września 2017. Fot. IPN Finał ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli pt. „Polski wiek XX – losy państwa i narodu” – Bydgoszcz, 20 września 2017. Fot. IPN
 • Finał projektu szkoleń dla nauczycieli. Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Mariana Rejewskiego, wybitnego kryptologa, który złamał szyfr „Enigmy” – Bydgoszcz, 20 września 2017. Fot. IPN Finał projektu szkoleń dla nauczycieli. Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Mariana Rejewskiego, wybitnego kryptologa, który złamał szyfr „Enigmy” – Bydgoszcz, 20 września 2017. Fot. IPN
 • Finał ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli pt. „Polski wiek XX – losy państwa i narodu” – Bydgoszcz, 20 września 2017. Fot. IPN Finał ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli pt. „Polski wiek XX – losy państwa i narodu” – Bydgoszcz, 20 września 2017. Fot. IPN

20 września 2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy (ul. Plac Wolności 9), o godz. 13.00, odbył się uroczysty finał ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli pt. „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”, organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek wręczyli certyfikaty nauczycielom z regionu kujawsko-pomorskiego, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uczestniczyli w pierwszym cyklu szkolenia pt. „Między dwoma totalitaryzmami”.

Informacja na temat ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych
organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej

Celem pierwszego cyklu seminariów, noszącego tytuł „Między dwoma totalitaryzmami”, było przedstawienie konsekwencji II wojny światowej i okupacji ziem Rzeczypospolitej Polskiej, która we wrześniu 1939 roku stała się obiektem agresji III Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego. W przeddzień wybuchu wojny wielonarodowe państwo polskie mogło poszczycić się licznymi osiągnięciami politycznymi, kulturalnymi i gospodarczymi. Dwa totalitaryzmy doprowadziły do zniszczenia dorobku i okaleczenia społeczeństwa polskiego w sposób nieznany w jego dziejach, zadając nieodwracalne straty zwłaszcza jego elitom.

Cykl ten obejmował sześć tematów dotyczących  historii Polski w latach 1937–1948:

1. Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego 

2. Zbrodnie niemieckie i sowieckie na przedstawicielach polskich elit w pierwszym okresie okupacji (wrzesień 1939 – czerwiec 1941)

3. Polacy i Żydzi w czasie II wojny światowej

4. Okaleczony kraj. Polska po zakończeniu II wojny światowej

5. Polityka władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego w latach 1944–1948

6. Operacja antypolska NKWD w Związku Sowieckim w 1937 r.

Seminaria, prowadzone przez pracowników IPN, składały się z wykładu, warsztatów metodycznych oraz elementu multimedialnego. Do wygłoszenia części wykładów zaproszeni zostali uznani specjaliści, znawcy najnowszej historii Polski. Każdy uczestnik szkolenia mógł bezpłatnie korzystać z bazy materiałów źródłowych i historycznych, opublikowanej na stronie Instytutu Pamięci Narodowej. W trakcie seminariów nauczyciele zapoznali się z licznymi wydawnictwami edukacyjnymi IPN (publikacje, scenariusze zajęć, gry edukacyjne).

Po zakończeniu cyklu szkoleniowego osoby, które wzięły udział w co najmniej pięciu z sześciu seminariów oraz przeprowadziły wymaganą liczbę zajęć monograficznych dla uczniów, otrzymają certyfikaty sygnowane przez MEN i IPN. Osoby, które nie spełniły tych wymagań, ale wzięły udział w co najmniej 3 seminariach, otrzymają zaświadczenie sygnowane przez dyrektora właściwego oddziału IPN i kuratora oświaty.

W szkoleniu w roku szkolnym 2016/2017 udział wzięło 848 nauczycieli, z których 480 otrzyma certyfikat MEN/IPN, a 132 osoby otrzymają zaświadczenia. W województwie kujawsko-pomorskim, w którego stolicy odbył się uroczysty finał projektu, w szkoleniach wzięło udział łącznie 91 osób, spośród których 42 osoby otrzymały certyfikaty MEN/ IPN, a 24 osoby – zaświadczenia z IPN i właściwych kuratoriów.  

Więcej informacji o uroczystości

do góry