Nawigacja

Polski wiek XX – losy państwa i narodu

Ogólnopolski projekt szkoleń dla nauczycieli 

Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają w roku szkolnym 2016/2017 do udziału w pierwszym cyklu szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych, realizowanym w kilkunastu miastach Polski.

Roczny cykl, noszący tytuł „Między dwoma totalitaryzmami”, obejmuje sześć tematów dotyczących  historii Polski w latach 1937–1948.

Prezentacja każdego zagadnienia składać się będzie z wykładu, warsztatów metodycznych oraz elementu multimedialnego. Po zakończeniu cyklu szkoleniowego uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty. 

Celem pierwszego cyklu seminariów jest przedstawienie konsekwencji II wojny światowej i okupacji ziem Rzeczypospolitej Polskiej, która we wrześniu 1939 roku stała się obiektem agresji III Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego. W przeddzień wybuchu wojny wielonarodowe państwo polskie mogło poszczycić się licznymi osiągnięciami politycznymi, kulturalnymi i gospodarczymi. Dwa totalitaryzmy doprowadziły do zniszczenia dorobku i okaleczenia społeczeństwa polskiego w sposób nieznany w jego dziejach, zadając nieodwracalne straty zwłaszcza jego elitom.

Cykl: Między dwoma totalitaryzmami

ZAGADNIENIA

do góry