Nawigacja

Aktualności

Uroczystości upamiętniające 74. rocznicę zbrodni w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej - Ostrówki, 27 sierpnia 2017

W uroczystościach upamiętniających zbrodnię w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej wzięli udział przedstawiciele IPN

  • Fot. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN Fot. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN
  • Fot. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN Fot. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN
  • Fot. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN Fot. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN
  • Fot. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN Fot. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN
  • Fot. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN Fot. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN
  • Fot. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN Fot. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN

27 sierpnia 2017 r. w Ostrówkach na Ukrainie odbyły się uroczystości związane ze zbrodnią OUN-UPA popełnioną na mieszkańcach wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka 30 sierpnia 1943 r. Wzięli w nich udział przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej: zastępca prezesa IPN dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, p.o. dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie Marcin Krzysztofik, zastępca dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN mec. Anna Szeląg oraz naczelnik Wydziału Kresowego BPiI IPN dr Leon Popek.

Podczas obchodów obecny był również Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku Wiesław Mazur oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.

W wyniku ekshumacji przeprowadzonych staraniem dr. Popka w 1992, 2011 i 2015 r., w dołach śmierci znajdujących się na terenie byłych wsi odnaleziono szczątki należące do około 670 osób. Wszystkie odnalezione ofiary zostały pochowane na cmentarzu parafialnym w Ostrówkach. Cmentarz ten oraz częściowo zniszczona figurka Matki Bożej, za którą niegdyś stał kościół, jest jedynym śladem po dawnej miejscowości, będącej wówczas liczącą ponad dwieście lat parafią. Prace ekshumacyjne w Ostrówkach nie zostały zakończone. Na godny pochówek i upamiętnienie czekają pozostałe ofiary (ponad 400 osób), spoczywające nadal w okolicznych dołach śmierci. Uroczystości w Ostrówkach odbywają się corocznie od 28 lat i są połączone z pielgrzymką rodzin ofiar do miejsca kaźni swych krewnych.

do góry