Nawigacja

Aktualności

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017

4 września w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych zasłużonym działaczom antykomunistycznym.

 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017 Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017 Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017 Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017 Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017 Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017 Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017 Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017 Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017 Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017 Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017 Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017 Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017 Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017 Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017 Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017 Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017 Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017 Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017 Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017 Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017 Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017 Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017 Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017 Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 4 września 2017

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonał Jan Baster, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Uroczystość poprowadził dr hab. Filip Musiał, dyrektor Oddziału IPN w Krakowie. Uroczystość uświetnił występ artystyczny Tomasza Grzybowskiego (ok. 40 min.). Zaproszeni goście mieli również okazję zapoznać się z wystawą „Kamienne świadectwo”, obrazującą losy osób deportowanych do niemieckich obozów koncentracyjnych.

Krzyżem Wolności i Solidarności zostali odznaczeni:

 • Witold Bator
 • Jan Bryjak
 • Mieczysław Curzydło
 • Grażyna Dymkowska
 • Andrzej Dziędziel
 • Franciszek Florjan
 • Barbara Grzechynka
 • Ziemowit Kalinowski
 • Zbigniew Kruk-Strzeboński
 • Krzysztof Krynke
 • Stanisław Kuś
 • Stefan Lukesch
 • Włodzimierz Olszewski
 • Adam Słupek
 • Krzysztof Smoleń
 • Zdzisław Sumara
 • Tadeusz Syryjczyk
 • Teresa Żelazny

ODZNACZONY POŚMIERTNIE

 • Józef Bujak

 


Krzyż Wolności i Solidarności to polskie państwowe odznaczenie cywilne, nadawane działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL. Zostało ustanowione ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku.  Po raz pierwszy Krzyż został nadany w czerwcu 2011 przy okazji obchodów 35. rocznicy Wydarzeń Radomskich.

Krzyż Wolności i Solidarności jest wzorowany na  Krzyżu Niepodległości – drugim po Orderze Wojennym Virtuti Militari najwyższym odznaczeniu wojskowym okresu międzywojennego, ustanowionym przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego na mocy rozporządzenia z dnia 29 października 1930 r., dla tych, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę suwerenności w 1918 r.  

Krzyż Niepodległości pomimo wojskowego charakteru był odznaczeniem nadawanym nie tylko żołnierzom, lecz także tym, którzy czynnie zasłużyli się w walce o niepodległość Polski, dobrowolnie narażając życie w obronie Ojczyzny.

Krzyż Wolności i Solidarności będący zaszczytnym wyróżnieniem dla osób podejmujących walkę z dyktaturą komunistyczną, czerpie z tradycji Polskiego Państwa Podziemnego, stąd jest świadomym ideowym nawiązaniem do Krzyża Armii Krajowej, który został powołany na emigracji w dniu 1 sierpnia 1966 r. przez Dowódcę Armii Krajowej generała Tadeusza Bora - Komorowskiego. Pierwotnie miał on charakter odznaki pamiątkowej nadawanej w Londynie, natomiast nie został nigdy przyjęty do hierarchii odznaczeń w PRL, wrogo odnoszącego się do polskiej tradycji niepodległościowej. Za państwowe odznaczenie wojskowe nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został on uznany dopiero w 1992 r.

do góry