Nawigacja

Aktualności

Wydawnictwo IPN poleca

W maju polecamy poniższe publikacje:

Wydawnictwo IPN poleca

 

Transformacja ustrojowa w Polsce. Nowe perspektywy, red. Michał Przeperski, Daniel Wicenty, Gdańsk–Warszawa 2022, 440 s., ISBN 978-83-8229-626-6

Transformację ustrojową w Polsce należy rozpatrywać nie tylko jako fenomen historyczny, lecz także jako proces przebiegający w sferze społecznej, politycznej czy ekonomicznej. Dla jej badaczy podejście interdyscyplinarne jest nie tyle szansą, ile koniecznością. Niniejszy tom zawiera analizy prozopograficzne, politologiczne, historiograficzne, filozoficzne czy socjologiczne tego zjawiska. Każdy artykuł stanowi próbę spojrzenia na wydarzenia i procesy rozgrywające się w dziedzinie władzy, życia społecznego i gospodarczego oraz w służbach specjalnych z nowej perspektywy. Z całości wyłania się obraz współistnienia zjawisk zasadniczo sprzecznych – ciągłości i zerwania, podmiotowości i uprzedmiotowienia oraz unikalności i uniwersalności.

Publikacja w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Transformacja ustrojowa PRL”.

 

Tomasz Turejko, Zbrodnia wołyńska w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2022, 240 s., ISBN 978-83-8229-642-6

Czy zbrodnia wołyńska była zbrodnią ludobójstwa w świetle prawa międzynarodowego publicznego? Dyskusja na ten temat toczy się od wielu lat, a opinie historyków, socjologów i prawników są podzielone. Niniejsza praca stanowi pierwszą próbę oceny wydarzeń na Wołyniu z lat 1943‒1944 z perspektywy definicji obowiązujących we współczesnym międzynarodowym prawie karnym.

Książka nagrodzona w XII edycji konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej.

 

 

 

do góry