Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Inauguracja VI mazowieckiej edycji projektu edukacyjnego IPN „Łączka i inne miejsca poszukiwań”

Inauguracja VI mazowieckiej edycji projektu edukacyjnego IPN „Łączka i inne miejsca poszukiwań” – Warszawa, 15 listopada 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Inauguracja VI mazowieckiej edycji projektu edukacyjnego IPN „Łączka i inne miejsca poszukiwań” – Warszawa, 15 listopada 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Dr hab. Filip Musiał. Inauguracja VI mazowieckiej edycji projektu edukacyjnego IPN „Łączka i inne miejsca poszukiwań” – Warszawa, 15 listopada 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Inauguracja VI mazowieckiej edycji projektu edukacyjnego IPN „Łączka i inne miejsca poszukiwań” – Warszawa, 15 listopada 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Piotr Mazurek, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Inauguracja VI mazowieckiej edycji projektu edukacyjnego IPN „Łączka i inne miejsca poszukiwań” – Warszawa, 15 listopada 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Prof. Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu w MEiN. Inauguracja VI mazowieckiej edycji projektu edukacyjnego IPN „Łączka i inne miejsca poszukiwań” – Warszawa, 15 listopada 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Mec. Anna Szeląg. Inauguracja VI mazowieckiej edycji projektu edukacyjnego IPN „Łączka i inne miejsca poszukiwań” – Warszawa, 15 listopada 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Inauguracja VI mazowieckiej edycji projektu edukacyjnego IPN „Łączka i inne miejsca poszukiwań” – Warszawa, 15 listopada 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Inauguracja VI mazowieckiej edycji projektu edukacyjnego IPN „Łączka i inne miejsca poszukiwań” – Warszawa, 15 listopada 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Inauguracja VI mazowieckiej edycji projektu edukacyjnego IPN „Łączka i inne miejsca poszukiwań” – Warszawa, 15 listopada 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Inauguracja VI mazowieckiej edycji projektu edukacyjnego IPN „Łączka i inne miejsca poszukiwań” – Warszawa, 15 listopada 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Inauguracja VI mazowieckiej edycji projektu edukacyjnego IPN „Łączka i inne miejsca poszukiwań” – Warszawa, 15 listopada 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Inauguracja VI mazowieckiej edycji projektu edukacyjnego IPN „Łączka i inne miejsca poszukiwań” – Warszawa, 15 listopada 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)

W ogólnopolskim projekcie „Łączka i inne miejsca poszukiwań” bierze udział ponad 300 uczniów z całej Polski. Uroczysta inauguracja mazowieckiej odsłony projektu, na którą przybyli uczniowie i nauczyciele z warszawskich i mazowieckich szkół, odbyła się 15 listopada 2022 r. w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. W uroczystości uczestniczyli m.in. mec. Anna Szeląg – zastępca dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, dr hab. Filip Musiał – dyrektor Muzeum, a także przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Wykład wprowadzający w tematykę projektu wygłosił dr hab. Filip Musiał, który powiedział, że Łączka czy byłe więzienie na Rakowieckiej to symbole tych wszystkich miejsc, w których komunistyczna bezpieka w brutalny sposób walczyła z tymi, którzy chcieli Polsce przywrócić niepodległość. I chociaż bohaterowie tacy jak gen. „Nil”, mjr „Zapora” czy rotmistrz Pilecki w kategoriach czysto ludzkich nie odnieśli zwycięstwa, to jednak, jak podkreślił dyrektor Musiał, „z perspektywy naszej wspólnoty narodowej zwycięstwo należy do nich. To na nich budujemy swoją symbolikę narodową, są dziś patronami ulic, jednostek wojskowych, im stawiamy pomniki”.

Mec. Anna Szeląg przybliżyła zebranym kolejne etapy poszukiwań, prowadzonych przez IPN w miejscach takich jak symboliczna powązkowska Łączka. Omówiła proces poszukiwania i identyfikacji ofiar systemów totalitarnych – od badań analiz źródeł historycznych do identyfikacji genetycznej. Opowiedziała m.in. o metodach, za pomocą których komuniści zacierali ślady zbrodni, wskazała drogi w docieraniu do miejsc ukrytych pochówków. Zaznaczyła także, że mimo wielu prac zakończonych sukcesem, wciąż nie udało się jeszcze odnaleźć miejsc pochówku dowódcy Kierownictwa Dywersji (Kedywu) i zastępcy komendanta głównego AK gen. Emila Fieldorfa „Nila”, rtm. Witolda Pileckiego oraz inspektora rejonowego ZWZ-AK Rzeszów. płk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa”.

Po części oficjalnej młodzi uczestnicy projektu zwiedzili ekspozycję Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

***

„Łączka i inne miejsca poszukiwań” to ogólnopolski projekt edukacyjny pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, realizowany od kilku lat przez Instytut Pamięci Narodowej. Za projekt odpowiedzialne są: Biuro Przystanków Historia oraz Biuro Poszukiwań i Identyfikacji. Projekt realizowany jest przez Oddziały IPN w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Rzeszowie, Szczecinie i Warszawie oraz Delegaturę IPN w Bydgoszczy.

„Łączka i inne miejsca poszukiwań” to cykl niezwykłych lekcji historii prowadzonych podczas comiesięcznych warsztatów. Uczestnicy poznają na nich metody wykorzystywane w trakcie poszukiwań miejsc pochówków ofiar represji totalitarnych i otrzymują do wykonania zadania. Jego cele to wspieranie wychowania patriotycznego i przywiązania do małych ojczyzn, kształtowanie postaw empatii wobec ofiar systemów totalitarnych, poszanowania dla życia ludzkiego oraz rozbudzanie ciekawości badawczej poprzez poznawanie warsztatu pracy historyków, archiwistów, genetyków i archeologów. 

Biorą w nim udział 6–8-osobowe zespoły składające się z uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 8. klas szkół podstawowych wraz z opiekunem. Podczas comiesięcznych warsztatów od listopada 2022 roku do kwietnia 2023 roku uczestnicy poznają metody wykorzystywane w trakcie poszukiwań miejsc pochówków ofiar represji totalitarnych i otrzymają zadania do wykonania. W ramach projektu grupy będą się spotykać z archeologami, antropologami, archiwistami i historykami, poznając zarówno miejsca poszukiwań, jak i tajniki ich pracy. Zwieńczeniem udziału w projekcie będzie nakręcenie dwuminutowej etiudy filmowej, będącej refleksją nad tematyką projektu. Etiudy będzie można przesyłać do 8 maja 2023 r. Zostaną one zaprezentowane podczas uroczystej gali finałowej 25 maja 2023 r. Warszawie.  

do góry