Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Inauguracja VI edycji projektu Instytutu Pamięci Narodowej „Łączka i inne miejsca poszukiwań” w Gdańsku – 23 listopada 2022

W inauguracji kolejnej edycji projektu IPN „Łączka i inne miejsca poszukiwań” w oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku wziął udział dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.

Inauguracja VI edycji projektu Instytutu Pamięci Narodowej „Łączka i inne miejsca poszukiwań” w Gdańsku – 23 listopada 2022. Fot. IPN
Inauguracja VI edycji projektu Instytutu Pamięci Narodowej „Łączka i inne miejsca poszukiwań” w Gdańsku – 23 listopada 2022. Fot. Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Inauguracja VI edycji projektu Instytutu Pamięci Narodowej „Łączka i inne miejsca poszukiwań” w Gdańsku – 23 listopada 2022. Fot. IPN

W ogólnopolskim projekcie „Łączka i inne miejsca poszukiwań” bierze udział ponad 300 uczniów z całej Polski. W gdańskiej odsłonie projektu w roku szkolnym 2022/2023 – 17 grup ze szkół podstawowych i średnich z terenu Pomorza. Młodzież będzie uczestniczyć w sześciu spotkaniach, podczas których poznają charakter prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych, spotkają się z pracownikami Wydziału Analiz Historycznych i poznają tajniki pracy w archiwach. W ramach projektu odbędą się także spotkania z archeologami i antropologami. Efektem finalnym ma być nagranie przez każdą z grup dwuminutowej etiudy filmowej o tematyce poszukiwań, dlatego młodzież na jednym ze spotkań pozna tajemnice powstawania filmów. Na koniec przewidziany jest wyjazd do Bydgoszczy, gdzie dr Alicja Paczoska-Hauke opowie o poszukiwaniach żołnierzy na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy.

– Kiedy nastąpi podsumowanie [projektu], jak co roku, myślę, że będziemy wzruszeni tym, co robi młode pokolenie. Jak z sercem, w sposób bardzo profesjonalny, można stworzyć krótkie etiudy mówiące, jak przeżywacie swoją historię, jak poznajecie historię lokalną, historię swoich bohaterów, czasem, jak odkrywacie rodzinne historie i robicie to w nowoczesny, atrakcyjny sposób, który budzi nasz podziw. I to jest piękne i bardzo budujące

 mówił dr hab. Krzysztof Szwagrzyk podczas spotkania z młodzieżą.

– Nie byłoby nic gorszego dla naszych bohaterów, dla naszych przodków, niż świadomość, że to co oni robili, poszło na marne. Bo jeżeli o ich życiu, o ich cierpieniu, my nie mówimy, my nie pamiętamy, to znaczy, że ich nie ma. A jeżeli to młode pokolenie Polaków upomina się o swoich dziadków, o swoich bohaterów, to znaczy, że w tym łańcuchu pokoleń Polaków, świadomych swojej historii, dbających o Polskę, wszystko jest dobrze 

– podkreślił wiceprezes IPN.

W inauguracji projektu wziął udział także dyrektor gdańskiego oddziału IPN dr Paweł Warot i wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

* * *

„Łączka i inne miejsca poszukiwań” to ogólnopolski projekt edukacyjny pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, realizowany od kilku lat przez Instytut Pamięci Narodowej. Za projekt odpowiedzialne są: Biuro Przystanków Historia oraz Biuro Poszukiwań i Identyfikacji. Projekt realizowany jest przez Oddziały IPN w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Rzeszowie, Szczecinie i Warszawie oraz Delegaturę IPN w Bydgoszczy.

„Łączka i inne miejsca poszukiwań” to cykl niezwykłych lekcji historii prowadzonych podczas comiesięcznych warsztatów. Uczestnicy poznają na nich metody wykorzystywane w trakcie poszukiwań miejsc pochówków ofiar represji totalitarnych i otrzymują do wykonania zadania. Jego cele to wspieranie wychowania patriotycznego i przywiązania do małych ojczyzn, kształtowanie postaw empatii wobec ofiar systemów totalitarnych, poszanowania dla życia ludzkiego oraz rozbudzanie ciekawości badawczej poprzez poznawanie warsztatu pracy historyków, archiwistów, genetyków i archeologów. 

Biorą w nim udział 6–8-osobowe zespoły składające się z uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 8. klas szkół podstawowych wraz z opiekunem. Podczas comiesięcznych warsztatów od listopada 2022 roku do kwietnia 2023 roku uczestnicy poznają metody wykorzystywane w trakcie poszukiwań miejsc pochówków ofiar represji totalitarnych i otrzymają zadania do wykonania. W ramach projektu grupy będą się spotykać z archeologami, antropologami, archiwistami i historykami, poznając zarówno miejsca poszukiwań, jak i tajniki ich pracy. Zwieńczeniem udziału w projekcie będzie nakręcenie dwuminutowej etiudy filmowej, będącej refleksją nad tematyką projektu. Etiudy będzie można przesyłać do 8 maja 2023 r. Zostaną one zaprezentowane podczas uroczystej gali finałowej 25 maja 2023 r. Warszawie.  

do góry