Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Kolejne edycje warsztatów dla nauczycieli i edukatorów z Mazowsza w Archiwum IPN

Po wakacyjnej przerwie Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej zaprasza na kolejne spotkania w ramach warsztatów archiwalnych realizowanych wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Warsztaty w Archiwum IPN to przede wszystkim praca z niepublikowanymi dotychczas źródłami do najnowszej historii Polski, a także okazja do odwiedzenia magazynów i pracowni archiwalnych oraz poznania bogactwa przechowywanych w Instytucie dokumentów. Uczestnicy spotkań opracowują, pod kierunkiem metodyka z MSCDN, scenariusze lekcji w oparciu o udostępnioną dokumentację i otrzymują wybrane kopie dokumentów źródłowych do wykorzystania w codziennej pracy z uczniami.

W tym semestrze proponujemy dwa tematy zajęć: „Polska odrodzona – obraz miast II Rzeczpospolitej” w filmie „Z wycieczki Stowarzyszenia Weteranów do Polski” (kontynuacja) oraz „Za niepodległość na obcej ziemi – żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na frontach II wojny światowej. Charakterystyka dokumentów źródłowych AIPN dotyczących Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i powojennych losów żołnierzy PSZ na wybranych przykładach”.

Na pierwsze spotkanie zapraszamy już 13 października 2022 roku

Zapisy pod adresem (link)

Warsztaty w Archiwum IPN realizowane są we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli od 2016 r.

Dotychczas odbyło się siedem edycji:

  1. „Życie codzienne w PRL”;
  2. „Społeczeństwo wg miary”;
  3. „Wojenna rzeczywistość – obraz życia codziennego w czasie II wojny światowej w źródłach z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej”;
  4. „Przepis na wzorowego obywatela – wychowanie i informacja w PRL w świetle dokumentów z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej”; 
  5. „Zaczęło się w Polsce – kampania wrześniowa i zniszczenia wojenne w dokumentach z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej”; 
  6. „Wolna Polska, ale jaka? – postawy wobec kształtowania się ustroju komunistycznego w latach 40 XX. wieku w dokumentach z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej”;
  7. „Mała Polska w Indiach – formy kultywowania pamięci o kraju na uchodźstwie w źródłach archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej”.

Więcej informacji o szkoleniach

Kadry z filmu „Z wycieczki Stowarzyszenia Weteranów do Polski”

 
 
 
do góry