Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Wystawa IPN „Stefan Wyszyński” w Rzymie – 19 maja 2022

Wystawa IPN „Stefan Wyszyński” w Rzymie – 19 maja 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Wystawa IPN „Stefan Wyszyński” w Rzymie – 19 maja 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Wystawa IPN „Stefan Wyszyński” w Rzymie. Ks. prał. Jan Główczyk, Administrator kościoła św. Stanisława BM, Koordynator Duszpasterstwa Polaków we Włoszech – 19 maja 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Wystawa IPN „Stefan Wyszyński” w Rzymie – 19 maja 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dr hab. Karol Polejowski, zastępca prezesa IPN – 19 maja 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Wystawa IPN „Stefan Wyszyński” w Rzymie – 19 maja 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Wystawa IPN „Stefan Wyszyński” w Rzymie. Marek Sorgowicki – I sekretarz z Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej – 19 maja 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Wystawa IPN „Stefan Wyszyński” w Rzymie – 19 maja 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Wystawa IPN „Stefan Wyszyński” w Rzymie – 19 maja 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Wystawa IPN „Stefan Wyszyński” w Rzymie. Agnieszka Paciorek, wicekonsul ds. paszportowych, wizowych i obywatelskich Ambasady RP w Rzymie – 19 maja 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Wystawa IPN „Stefan Wyszyński” w Rzymie – 19 maja 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Wystawa IPN „Stefan Wyszyński” w Rzymie – 19 maja 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Wystawa IPN „Stefan Wyszyński” w Rzymie – 19 maja 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Wystawa IPN „Stefan Wyszyński” w Rzymie – 19 maja 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Wystawa IPN „Stefan Wyszyński” w Rzymie – 19 maja 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Wystawa IPN „Stefan Wyszyński” w Rzymie – 19 maja 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)

Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej poświęcona kard. Stefanowi Wyszyńskiemu została uroczyście otwarta w sali przy kościele św. Stanisława w Rzymie. Gości powitali zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski oraz Marek Sorgowicki – kierownik Wydziału ds. Politycznych i Administracyjnych Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej.

Wiceprezes IPN wygłosił podczas wernisażu wykład zatytułowany Prymas Stefan Wyszyński: lider Kościoła i Narodu, prezentujący postać i działalność wielkiego Polaka.

Bez cienia wątpliwości można powiedzieć, że kard. Stefan Wyszyński odegrał w dziejach Polski niezwykle istotną rolę. Jego prymasowska posługa w latach 1948‒1981 w całości przypadała na okres komunistycznej dyktatury, naznaczonej bezwzględną walką z katolicyzmem i wolnościowymi aspiracjami Polaków. Prymas nie tylko potrafił zabezpieczyć przetrwanie Kościoła, ale również w zasadniczy sposób przyczynił się do wzrostu jego społecznego autorytetu oraz wytworzenia postaw opozycyjnych wobec reżimu znajdującego się pod ścisłym nadzorem Związku Sowieckiego – mówił dr hab. Karol Polejowski podczas wykładu.

Na zakończenie wystąpienia nawiązał do prezentowanej wystawy.

Ekspozycja, zatytułowana po prostu „Stefan Wyszyński”, w całościowy i syntetyczny sposób prezentuje życie i działalność Prymasa Tysiąclecia. Przedstawiono najważniejsze elementy biografii hierarchy, ze szczególnym uwzględnieniem jego wpływu na losy Kościoła katolickiego i ojczyzny. Odbiorcy ekspozycji będą mieli szanse prześledzić także główne wątki nauczania duszpasterskiego i patriotycznego kard. Wyszyńskiego. Atutem wystawy jest koloryzacja niektórych fotografii, dzięki czemu możemy na nowo odkrywać postać jednego z dwóch najważniejszych polskich kapłanów w XX wieku – powiedział wiceprezes IPN.

Ekspozycja wystawy w Rzymie to efekt współpracy z Ambasadą RP przy Stolicy Apostolskiej.

Panel wystawy „Stefan Wyszyński”
Panel wystawy „Stefan Wyszyński”
Panel wystawy „Stefan Wyszyński”

 

Wystawa do pobrania

Polecamy artykuły:

 

 

do góry