Nawigacja

Aktualności

Biuro Badań Historycznych – historia w Internecie

 • Biuro Badań Historycznych IPN
  Biuro Badań Historycznych IPN

Z uwagi na epidemię COVID-19 duża część aktywności Biura Badań Historycznych IPN została przeniesiona do Internetu. Wśród nowych działań naukowych i popularyzatorskich, podjętych w 2020 roku, warto zwrócić uwagę na cieszące się zainteresowaniem cykle internetowenowe: 

Cykl audycji #pytaniazhistorii

Krótkie audycje historyczne poświęcone historii Polski i Polaków w XX wieku. Specjaliści odpowiadają w nich na pytania dotyczące różnych wydarzeń i postaci historycznych, często wciąż aktualnych ze względu na przypadające rocznice, święta lub uroczystości państwowe.

W ramach cyklu ukazało się do tej pory 12 odcinków:

 1. Jak doszło do kapitulacji Niemiec w 1945 r.? (dr Marcin Przegiętka)
 2. Dlaczego Niemcy musieli dwukrotnie kapitulować w 1945 r.? (dr hab. Sławomir Kalbarczyk)
 3. Jaki był stosunek Polskiego Państwa Podziemnego do faktu zakończenia II wojny światowej? (dr hab. Waldemar Grabowski)
 4. Jak komuniści wykorzystywali propagandowo zakończenie wojny w 1945 r.? (prof. dr hab. Rafał Habielski)
 5. Jak przyjęto zakończenie II wojny światowej w Europie Zachodniej? (prof. dr hab. Rafał Habielski)
 6. Dlaczego armia gen. Władysława Andersa została ewakuowana do Iranu w 1942 r.? (dr hab. Sławomir Kalbarczyk)
 7. Jakie znaczenie dla polskiej emigracji politycznej miał gen. Władysław Anders? (prof. dr hab. Rafał Habielski)
 8. Dlaczego komuniści skazali Witolda Pileckiego na karę śmierci w 1948 r.? (Paweł Sztama)
 9. Co zawierają raporty Witolda Pileckiego z obozu Auschwitz-Birkenau? (dr Marcin Urynowicz)
 10. Dlaczego Jana Pawła II nazywamy ojcem „Solidarności”? (dr Rafał Łatka)
 11. Czy komunistyczne władze obawiały się Jana Pawła II? (dr Tomasz Kozłowski)
 12. Kto sfałszował referendum ludowe w czerwcu 1946 roku? (Paweł Sztama)
Cykl audycji #historiaonline
Cykl kilkunastominutowych audycji historycznych, opowiadają o ciekawych i często nieznanych wydarzeniach z historii Polski XX wieku. Audycje dostępne są na kanale IPN TV w serwisie YouTube. W ramach cyklu ukazało się do tej pory ponad 50 odcinków.
 1. Wierny obrońca Lublina.Z dwoma nabojami przeciwko Niemcom (Oddział IPN w Lublinie)
 2. Jak bezpieka dopadła Aleksandra Młyńskiego „Drągala? (Delegatura IPN w Radomiu)
 3. Myśl społeczno-polityczna Solidarności cz. 1 i 2– wykład prof. Krzysztofa Brzechczyna (Oddział IPN w Poznaniu)
 4. Komunistyczna Partia Polski w województwie poznańskim w latach II RP (Oddział IPN w Poznaniu)
 5. Powstanie i pierwsze lata Radja Poznańskiego (Oddział IPN w Poznaniu)
 6. Historia Stefana Odziemskiego (Oddział IPN w Łodzi)
 7. Co kryją archiwa IPN? (Oddział IPN w Łodzi)
 8. Front Ludowy jako nowa forma działania Kominternu. Cz. 1 i 2 (Oddział IPN w Rzeszowie)
 9. Przywrócić pamięć. Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku... (Oddział IPN w Łodzi)
 10. Festiwal muzyków rockowych w Jarocinie (Oddział IPN w Łodzi)
 11.  „Proces siedemnastu” w Radomsku (Oddział IPN w Łodzi)
 12. Rozliczyć winnych (Oddział IPN w Łodzi)
 13. Tragiczne losy Barbary Niemczuk i Kazimiery Mielczarek (Oddział IPN w Łodzi)
 14. Konspiracyjne Wojsko Polskie (Oddział IPN w Łodzi)
 15. mjr. Adam Trybus „Gaj” (1909– 1982) (Oddział IPN w Łodzi)
 16. Wanda Węgierska (1919–1943) (Oddział IPN w Łodzi)
 17. Radio Solidarność Region Wielkopolska (Oddział IPN w Poznaniu)
 18. Tragiczne losy kpr. Jana Staszczaka, żołnierza AK ze Szklar w pow. rzeszowskim (Oddział IPN w Rzeszowie)
 19. Św. Jan Paweł II we wspomnieniach działacza Studenckiego Komitetu Solidarności (Oddział IPN w Lublinie)
 20. Dlaczego pontyfikat Jana Pawła II był ważny dla Polaków? (Oddział IPN w Poznaniu)
 21. Działalność Oddziału Poznańskiego Solidarności Walczącej 1983-1990 (Oddział IPN w Poznaniu)
 22. „Luźne kartki". Nowe źródła do dziejów Poznańskiego Czerwca 1956 (Oddział IPN w Poznaniu)
 23. Wybrane obozy i więzienia sowieckie na ziemiach polskich w latach 1944-1945 (Oddział IPN w Rzeszowie)
 24. Wyzwalanie w sowieckim stylu. Armia Czerwona wobec radomskich prawników (Oddział IPN w Lublinie)
 25. Stanisław Pyjas i Studencki Komitet Solidarności (Oddział IPN w Lublinie)
 26. Kiedy Józef Cyrankiewicz odrąbywał ręce poznaniakom (Oddział IPN w Poznaniu)
 27. Napad OUN na Borownicę 20 kwietnia 1945 r. Zniszczenie Borownicy (Oddział IPN w Rzeszowie)
 28. Nowa hipoteza dot. znaczenia sojuszu Piłsudski-Petlura (Oddział IPN w Rzeszów)
 29. Bracia Taraszkiewicze. Cz. I. Leon Taraszkiewicz ps. „Jastrząb" (Oddział IPN w Lublinie)
 30. Bracia Taraszkiewicze. Cz. II: Edward Taraszkiewicz ps. „Żelazny" (Oddział IPN w Lublinie)
 31. Solidarni z Rumunią - prof. UAM dr hab. Konrad Białecki (Oddział IPN w Poznaniu)
 32. Jak komuniści chcieli przejąć klasztor bernardynów w Radecznicy? (Oddział IPN w Lublinie)
 33. Trudny powrót. O biografii i upamiętnieniu Kazimierza Sabbata (Oddział IPN w Poznaniu)
 34. Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej (Oddział IPN w Rzeszowie)
 35. Prezentacja książki „Przesiedleni znad Sanu – zamordowani nad Horyniem…” (Oddział IPN w Rzeszowie)
 36. Fakty o Zbrodni Katyńskiej (Oddział IPN w Lublinie)
 37. Dr hab. Elżbieta Wojcieszyk o książce „Fanatycy” i inni... (Oddział IPN w Poznaniu)
 38. „Gdyby nie Ursus, gdyby nie Radom, to byście jedli chleb z marmoladą" (Oddział IPN w Lublinie)
 39. Fałszywe dokumenty. Na ratunek Żydom (Oddział IPN w Lublinie)
 40. Prawda o Katyniu (Oddział IPN w Poznaniu)
 41. Zbrodnia Katyńska (Oddział IPN w Poznaniu)
 42. Marzec '68 w Poznaniu - rys historyczny (Oddział IPN w Poznaniu)
 43. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata - geneza, historia, kryteria (Oddział IPN w Poznaniu)
 44. „Procesy osób oskarżonych o popełnienie zbrodni niemieckich w Kraju Warty..." (Oddział IPN w Poznaniu)
 45. Jak komuniści próbowali zdezintegrować Kościół katolicki? (Oddział IPN w Lublinie)
 46. Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa 1944/45-1956 (Oddział IPN w Lublinie)
 47. Polska niepodległościowa emigracja polityczna po 1945 r. (Oddział IPN w Lublinie)
 48. Relacje polsko-sowieckie podczas II wojny światowej (Oddział IPN w Lublinie)
 49. Rozbicie grupy Adama Kusza ps. „Garbaty" (Oddział IPN w Lublinie)
 50. Adam Stanisław Kuchciewicz ps. „Wiktor". Jak odnaleziono jego szczątki? (Oddział IPN w Lublinie)
 51. Rodzina Hondrów. Polacy ratujący Żydów (Oddział IPN w Lublinie)
 52. Komunistyczna propaganda wobec Powstania Warszawskiego (Oddział IPN w Lublinie)

Wśród licznych publikacji naukowych pracownicy BBH przygotowali również 4 tom „Encyklopedii Solidarności”, obejmującej działalność opozycji antykomunistycznej w latach 1976–1989 w Polsce. Tom w redakcji naukowej Jana Olaszka obejmuje 592 stron. Publikacja ma na celu możliwie wszechstronne przedstawienie ludzi, struktur organizacyjnych, wydawnictw oraz wydarzeń towarzyszących genezie i działalności tego wielkiego ruchu społecznego, aż do chwili załamania się dyktatury komunistycznej w 1989 r.

Równolegle pracownicy BBH opracowują kolejne rekordy w interenetowej wersji Encyklopedii Solidarności. Encyklopedia Solidarności  jest projektem dokumentacyjnym, którego głównym celem jest przedstawianie historii ruchów opozycyjnych w PRL w latach 1976-1989. Efektem prac są biogramy i hasła rzeczowe. Pierwsze z nich  obejmują osoby z najróżniejszych organizacji, środowisk, grup w tym w największym stopniu działaczy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Natomiast hasła rzeczowe obejmują szeroki wachlarz problemowy związany z opozycją w PRL 1976–1989,  która charakteryzowała się niezwykłą różnorodnością struktur i form aktywności.

 

* * *

Biuro Badań Historycznych IPN prowadzi badania naukowe nad porozbiorową i najnowszą historią Polski, w tym historią polskiej emigracji oraz historią polskiego dziedzictwa kulturowego na Wschodzie.

Pracownicy Biura biorą udział w merytorycznym opracowywaniu monografii, wydawnictw źródłowych i periodyków IPN, opracowują też opinie i ekspertyzy na potrzeby sądów, organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych w zakresie problematyki określonej w ustawie o IPN. Recenzują wydawnictwa naukowe i edukacyjne oraz wystawy przygotowywane przez inne piony IPN.

do góry