Nawigacja

Aktualności

Publikacje Instytutu Pamięci Narodowej na temat II wojny światowej

Katalog (do pobrania) zawierający noty o publikacjach IPN związanych z II wojną światową został przygotowany w ubiegłym roku z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Polecamy również najświeższe tytuły oraz pozycje wydane w 2020 roku, a także ciekawe broszury edukacyjne z serii „Bohaterowie Niepodległej”, ukazujące sylwetki zasłużonych wojskowych, obrońców II Rzeczypospolitej – większość z nich to ofiary zbrodni katyńskiej.

 

Katalog wydawnictw IPN dotyczących II wojny światowej

 

 

Polecamy nowości oraz wybrane pozycje wydane w 2020 roku

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Zapowiedzi:

  • Maximilian Becker, Sądownictwo niemieckie i jego rola w polityce okupacyjnej na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy 1939-1945, Warszawa 2020 
  • Dawid Golik. Wrzesień 1939 w dolinie Dunajca. Bój graniczny i walki nad górnym Dunajcem między 1 a 6 września 1939 roku. Kraków–Warszawa 2020, Wydanie II 

 

Broszury z serii „Bohaterowie Niepodległej”

 

Szymon Nowak, Franciszek Sikorski, Warszawa 2020

Franciszek Sikorski urodził się w 1889 r. we Lwowie. Działał w Związku Walki Czynnej i w Związku Strzeleckim, gdzie ukończył kurs oficerski. Od sierpnia 1914 r. służył w Legionach Polskich, ale po kryzysie przysięgowym został aresztowany i wcielony do CK armii, skąd zdezerterował. Działał w Polskiej Organizacji Wojskowej we Lwowie i służył w Wojsku Polskim w 4 Dywizji Piechoty. Był dowódcą 13 Pułku Strzelców Polskich, 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, XIX i XX Brygady Piechoty. Podczas wojny bolszewickiej wsławił się w walkach nad Dzisną, za co otrzymał Krzyż Virtuti Militari. W okresie międzywojennym był m.in. dowódcą 9 DP w Siedlcach, a w 1927 r. otrzymał awans na generała. W czasie wojny obronnej 1939 r. był dowódcą obrony Lwowa. Po oddaniu miasta dostał się do sowieckiej niewoli i został uwięziony w obozie w Starobielsku. W kwietniu 1940 r. został zamordowany w Charkowie.  

Broszura w formacie PDF.

►POBIERZ

 

 

 

Grzegorz Łeszczyński, Ks. ppłk Józef Skorel , Warszawa 2020

Absolwent Seminarium Duchownego i Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej w Petersburgu. Zaangażowany w działalność niepodległościową w Bobrujsku. Kapelan wojny polsko-bolszewickiej, twierdzy w Brześciu Litewskim, Szpitala Okręgowego w Grudziądzu, 1 Szpitala Okręgowego i Centrum Wyszkolenia Sanitarnego w Warszawie. Magister teologii UW. W 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej, przebywał w obozach w Kozielsku i Ostaszkowie. Zamordowany przez Sowietów w Kalinie (Twerze), spoczywa w Miednoje. Odznaczony m.in. Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Krzyżem Niepodległości oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Broszura w formacie PDF.

►POBIERZ

 

Daniel Koreś, Konstanty Plisowski, Warszawa 2019

Konstanty Flisowski był żołnierzem w I wojnie światowej, walczył następnie w wojnie o utrzymanie granic odradzającej się Rzeczypospolitej. W 1939 r. dowodził obroną Twierdzy Brzeskiej. Objął funkcję zastępcy Grupy Operacyjnej Kawalerii Władysława Andersa, dowodził Nowogródzką Brygadą Kawalerii, która przebijając się na południe, walczyła z Niemcami i Sowietami. 28 września dostał się do sowieckiej niewoli w obozie w Starobielsku. Figuruje na Liście straceń nr 2585 zbrodni katyńskiej.

Broszura w formacie PDF.

►POBIERZ

 

Szymon Nowak, Wilhelm Jakub Kasprzykiewicz, Warszawa 2020

Wilhelm Jakub Kasprzykiewicz urodził się w 1896 r. w Nowym Sączu. W czasie edukacji należał do Towarzystwa Filaretów i działał w polskim skautingu, a od 1913 r. wstąpił do Związku Strzeleckiego. W sierpniu 1914 r. zgłosił się do Legionów Polskich, ale ze względu na stan zdrowia został zwolniony. Musiał służyć w wojsku austriackim i walczyć na froncie rosyjskim i włoskiem, gdzie dostał się do niewoli. Od listopada 1918 r. wstąpił do 5 Pułku Strzelców Polskich i wrócił do kraju z „Błękitną Armią” gen. Hallera. Walczył przeciwko Ukraińcom i bolszewikom, wsławiając się w bitwie pod Ossowem w sierpniu 1920 r., za co otrzymał Krzyż Virtuti Militari. W okresie międzywojennym ukończył Wyższą Szkołę Wojenną i w 1938 r. otrzymał awans na stopień podpułkownika dyplomowanego. We wrześniu 1939 walczył w strukturach Armii „Prusy” i po bitwie pod Tomaszowem Lubelskim dostał się do niewoli niemieckiej. Przekazany stronie sowieckiej, został w kwietniu 1940 r. zamordowany w Katyniu.

Broszura w formacie PDF.

►POBIERZ

 

Grzegorz Łeszczyński, Henryk Bolesław Dyduch, Warszawa 2020

Ppłk WP, żołnierz Legionu Wschodniego i POW w Kołomyi, uczestnik wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej. Oficer w 39. Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich w Jarosławiu. We wrześniu 1939 r. dowódca II batalionu Ośrodka Zapasowego 24. Dywizji Piechoty w Przemyślu. Aresztowany przez Sowietów po kapitulacji Lwowa, więziony w Starobielsku. Zamordowany w Charkowie i pogrzebany w Piatichatkach. Od 2000 r. spoczywa na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie. Żonaty z Reginą z d. Wądołkowską, dwoje dzieci. Odznaczony Krzyżem Obrony Lwowa, Medalem Niepodległości, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921 i Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.

Broszura w formacie PDF.

►POBIERZ

 

Marek Kozubel, Józef Gigiel-Melechowicz, Warszawa 2020

Urodzony 6 marca 1890 r. w Samborze. Syn Antoniego Gigiela i Marii z domu Korczak. W wieku 22 lat został członkiem Związku Strzeleckiego. Podczas I wojny światowej walczył w szeregach 1. i 6. Pułku Piechoty Legionów Polskich. Wyróżnił się podczas bitwy pod Kostiuchnówką. Po kryzysie przysięgowym został członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Brał udział w wojnie polsko-sowieckiej 1919–1920. W 1939 r. został wyznaczony na dowódcę Podkarpackiej Brygady Obrony Narodowej. Po wojnie obronnej 1939 r. znalazł się w sowieckiej niewoli. Ofiara zbrodni katyńskiej. Za życia został wyróżniony wieloma odznaczeniami, m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

Broszura w formacie PDF

►POBIERZ

 

Radosław Wnorowski, Bronisław Bohaterewicz, Warszawa 2020

Bronisław Bohaterewicz (1870–1940) był jednym z założycieli Samoobrony Ziemi Grodzieńskiej, która broniła Ziem Wschodnich zarówno przed Niemcami, jak i Sowietami. Brał też udział w wojnie polsko-bolszewickiej, w której dowodził oddziałami podczas ofensywy wileńskiej i w Bitwie Warszawskiej. Po przejściu w stan spoczynku zajmował się działalnością kombatancką. Aresztowany i internowany przez Sowietów po agresji ZSRS 17 września 1939 r. Został przewieziony do obozu w Kozielsku i osadzony z innymi generałami, m.in. Henrykiem Minkiewiczem i Mieczysławem Smorawińskim. Zginął prawdopodobnie 9 kwietnia 1940 r. Był najstarszym polskim generałem, który został rozstrzelany w Katyniu.

Broszura w formacie PDF.

 

►POBIERZ

 

Marek Kozubel, Edward Franciszek Herbert, Warszawa 2020

Był zdolnym oficerem i krewnym jednego z najsłynniejszych polskich poetów – Zbigniewa Herberta. Wstąpił do Wojska Polskiego niemal natychmiast po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Brał udział w wojnach o granice Rzeczypospolitej w latach 1918–1920. W okresie międzywojennym okazał się jednym ze zdolniejszych oficerów wojsk pancernych w Wojsku Polskim. Na czele szwadronu czołgów w Armii Kraków bronił Polski we wrześniu 1939 r. Po zakończeniu walk trafił do niewoli sowieckiej. Jego życie przerwał strzał oprawcy NKWD. Kapitan Edward Franciszek Herbert był jedną z blisko 22 tysięcy ofiar zbrodni katyńskiej.

Broszura w formacie PDF.

►POBIERZ

 

 

Wojciech Königsberg, Jan Piwnik „Ponury”, Warszawa 2020

Pułkownik Jan Piwnik „Ponury” vel „Donat” (1912–1944), oficer Wojska Polskiego oraz Policji Państwowej, jeden z najsłynniejszych cichociemnych – spadochroniarzy Armii Krajowej, legendarny dowódca partyzancki z Gór Świętokrzyskich i Nowogródczyzny. Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari IV i V klasy oraz Orderu Odrodzenia Polski, patron policji w województwie świętokrzyskim.

Broszura w formacie PDF.

 

►POBIERZ

 

Przemysław Kałek, Stanisław Kwaśniewski, Warszawa 2020

Biogram Stanisława Kwaśniewskiego (1899–1944), żołnierza WP, uczestnika powstania wielkopolskiego, bitwy warszawskiej 1920 r., III powstania śląskiego, kampanii wrześniowej 1939 r., żołnierza ZWZ-AK, więźnia KL w Mauthausen. 

 

 

►POBIERZ

 

Radosław Wnorowski, Stefan Kossecki, Warszawa 2020

Broszura poświęcona płk. Stefanowi Kosseckiemu, uczestnikowi I wojny światowej, walk o granice Rzeczypospolitej oraz zasłużonemu organizatorowi szkolnictwa wojskowego. We wrześniu 1939 r. dowodził 18. Dywizją Piechoty, trafił do niewoli i zginął w rąk Sowietów w nieznanych okolicznościach.

 

 

►POBIERZ

 

 

 

Marian Miszczuk, Władysław Nekrasz, Warszawa 2020

Władysław Nekrasz (1893–1940) był współzałożycielem, a potem komendantem polskiego skautingu na Rusi. Uczestniczył w walkach o odzyskanie przez Polskę niepodległości, a następnie w wojnie 1920 r. Ukończył studia rolnicze i w tej dziedzinie pracował w wolnej Polsce. W 1939 r. walczył w wojnie obronnej. Wzięty do niewoli przez Sowietów, został zamordowany w Charkowie wiosną 1940 r.  

Broszura w formacie PDF.

 

 

►POBIERZ

 

 

do góry