Nawigacja

Książki

Ocalić od zapomnienia. Kielecczyzna 1939–1945

  • okładka - Ocalić od zapomnienia. Kielecczyzna 1939–1945

Tomasz Trepka, Michał Zawisza, Ocalić od zapomnienia. Kielecczyzna 1939–1945, Warszawa 2020, 80 s., ISBN: 978-83-8098-799-9

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

Publikacja poświęcona II wojnie światowej na Kielecczyźnie stanowi pokłosie projektu edukacyjnego „Zapal Znicz Pamięci”, realizowanego przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach wraz z Kuratorium Oświaty, Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej oraz Stowarzyszeniem Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach. Celem projektu jest zapoznanie uczniów z historią Polski poprzez opiekę nad miejscami pamięci i symboliczne zapalenie znicza.

W publikacji zamieszczono artykuły związane z miejscami, które wzięli pod opiekę uczniowie świętokrzyskich szkół, uczestniczący w projekcie. Pierwsza część opisuje wybrane wydarzenia z wojny obronnej z września 1939 r., zarówno walki wielkich jednostek Wojska Polskiego, jak i obronę konkretnych miastach. W kolejnej ukazane zostały różne formy oporu, podejmowane przez Polaków w warunkach okupacji niemieckiej, zarówno walka zbrojna, jak i działalność propagandowa oraz oświatowa. W rozdziale trzecim zamieszono przykłady działań represyjnych wymierzonych w ludność cywilną, przeprowadzonych przez jednostki niemieckie (pacyfikacje z wiosny 1940 r., zbrodnie 62. zmotoryzowanego plutonu żandarmerii, zagłada Michniowa) oraz sojusznicze wobec nich oddziały (Kałmucki Korpus Kawalerii). Ostatnia, czwarta część przybliża różne miejsca pamięci związane z martyrologią narodu polskiego w latach 1939–1945, a więc system niemieckich więzień, miejsca straceń oraz cmentarze ofiar z okresu okupacji.

 

do góry