Nawigacja

„Z miłości do Polski” – Armia Krajowa

Armia Krajowa – Wojsko Polskie w konspiracji. Wykład online

Oddział IPN w Krakowie i Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” zapraszają na wykład online pt. „Armia Krajowa – Wojsko Polskie w konspiracji”, który wygłosił dr Maciej Korkuć, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie. Premiera internetowa odbyła się 16 lutego 2022 r.

„Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę Z[wiązek] W[alki] Z[brojnej]” – pisał 14 lutego 1942 r. w rozkazie dla gen. Stefana Roweckiego „Grota” Naczelny Wódz Wojska Polskiego gen. Władysław Sikorski. „Wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią »Armię Krajową« podległą Panu Generałowi, jako jej dowódcy”.

W ten sposób nazwa Armia Krajowa zaistniała formalnie jako nowe określenie podziemnej armii, budowanej od września 1939 r. w okupowanej Polsce. Przyjęta została nazwa, która powszechnie jest w Polsce uznawana za jeden z najważniejszych symboli walki o niepodległość.

Sama zmiana nazwy nie zmieniła natury wojskowej konspiracji działającej w imieniu i z upoważnienia państwa polskiego. Pozostały aktualne wszystkie dotychczasowe zasady dotyczące ZWZ, w tym te, które czyniły zeń strukturę ogólnonarodową, ponadpartyjną i ponadstanową, skupiającą w swych szeregach – bez względu na różnice przekonań politycznych i społecznych – wszystkich prawych Polaków, pragnących walczyć czynnie z okupantami w warunkach pracy konspiracyjnej i odpowiadających pod każdym względem wysokim moralnym wymaganiom. Nowa nazwa miała podkreślać wojskową i państwową, a nie tylko konspiracyjną naturę odtwarzanych z mozołem sił zbrojnych.

do góry