Nawigacja

Видання IPN укр

Życiorysy

Dr Łukasz Kamiński

  • Dr Łukasz Kamiński
    Dr Łukasz Kamiński

Łukasz Kamiński (ur. 1973) – absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego (1996), od 1999 r. adiunkt w tymże Instytucie. Od 2000 r. w IPN, początkowo naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej we Wrocławiu, następnie kierownik Referatu Badań Naukowych, Dokumentacji i Zbiorów Bibliotecznych. Od 2006 r. zastępca dyrektora Biura Edukacji Publicznej, od 2009 r. – dyrektor BEP. Pomysłodawca i kierownik Letniej Szkoły Historii Najnowszej. Członek redakcji półrocznika „Pamięć i Sprawiedliwość” i redakcji „Encyklopedii Solidarności”, członek kolegium „Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej”, Komitetu Redakcyjnego słownika biograficznego „Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956”, Rady Redakcyjnej kwartalnika „Soudobe Dejiny” (Republika Czeska), Rady Naukowej pisma „Caiatele CNSAS” (Rumunia). Autor i współautor ponad trzystu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Stypendysta Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundacji z Brzezia Lanckorońskich i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Laureat nagród im. J. .J. Lipskiego (1997) i im. R. Gąsowskiego (2000).

Zainteresowania badawcze dr. Łukasza Kamińskiego koncentrują się wokół problematyki opozycji i oporu społecznego wobec reżimu komunistycznego w latach 1944–1989. Jest autorem m.in. monografii „Strajki robotnicze w Polsce w latach 1945–1948” (1999), „Polacy wobec nowej rzeczywistości 1944–1948. Formy pozainstytucjonalnego, żywiołowego oporu społecznego” (2000), i „Drogi do wolności Zagłębia Miedziowego” (2006).

Z inicjatywy dr. Kamińskiego i pod jego redakcją został również opublikowany fundamentalny wybór dokumentów z archiwów wschodnioeuropejskich, pokazujący reakcję krajów bloku sowieckiego na kryzys 1980–1981 w Polsce („Przed i po 13 grudnia: państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980–1982”, t. 1-2). Wspólnie z dr. Grzegorzem Waligórą wydał zbiory dokumentów dotyczących działań organów bezpieczeństwa PRL wobec organizacji i środowisk opozycyjnych w latach 70. i 80. („Solidarność Walcząca w dokumentach” (2007), „Kryptonim »Wasale«: Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977–1980” (2007), „Kryptonim »Pegaz«: Służba Bezpieczeństwa wobec Towarzystwa Kursów Naukowych 1978–1980” (2008)).

Jest inicjatorem międzynarodowej współpracy naukowej dotyczącej najnowszych dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Jest pomysłodawcą seminariów i konferencji naukowych poświęconych problematyce kryzysów społeczno-politycznych w krajach bloku sowieckiego oraz redaktorem naukowym tomów prezentujących dorobek tych konferencji.

Dr Łukasz Kamiński jest również pomysłodawcą i współorganizatorem kilku ważnych międzynarodowych konferencji naukowych na temat systemu komunistycznego i komunistycznego aparatu represji współorganizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Zgromadziły one uczonych o najwyższej światowej renomie („Komunistyczny aparat bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej 1944/45–1989” (2005); „Kryzysy systemu komunistycznego 1953–1989” (2006); „Międzynarodowy ruch komunistyczny 1944–1956 (2007)). Jest współredaktorem pionierskiej zbiorowej monografii komunistycznego aparatu represji w krajach bloku sowieckiego, która ukazała się w języku angielskim („A Handbook of the Communist Security Apparatus in East-Central Europe 1944–1989”) i niemieckim („Handbuch der kommunistischen Geheimdienste in Osteuropa 1944–1991”). 

10 czerwca 2011 r. Sejm RP wybrał dr. Łukasza Kamińskiego na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Funkcję prezesa IPN dr Łukasz Kamiński pełnił do 22 lipca 2016 r.

 
do góry