Nawigacja

Giganci Nauki PL

Giganci nauki PL – spot

Instytut Pamięci Narodowej rozpoczyna kampanię „Giganci nauki PL”, która ma przybliżyć postacie wybitnych naukowców, wynalazców i odkrywców, którzy niestety w dużej mierze pozostają zapomniani.

Polacy stworzyli teoretyczne i praktyczne fundamenty wielu dziedzin współczesnych technologii. Zapoczątkowali rozwój przemysłu naftowego, elektroniki, łączności bezprzewodowej, czy nowoczesnego przemysłu chemicznego.

Aby przybliżyć sylwetki tych niezwykłych ludzi staraniem IPN i IHN PAN została wydana 5-tomowa publikacja Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki pod redakcją naukową prof. Bolesława Orłowskiego.

 

 

do góry