Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, t. 1–4

Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, red. naukowa Bolesław Orłowski, t. 1–4, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015; t. 1 – 522 s, t. 2 – 438 s., t. 3 – 512 s., t. 4 – 544 s.

W Słowniku prezentujemy rzetelne informacje o najważniejszych Polakach, którzy zaistnieli – często w skali ponadkrajowej – w rozwoju szeroko pojętych nauk przyrodniczych, ścisłych i techniki. Podstawowym kryterium doboru prezentowanych w nim postaci jest oryginalność i innowacyjność dokonań. Czytelnicy i Użytkownicy Słownika będą bez wątpienia zdumieni wagą i skalą przedstawionych na jego łamach polskich osiągnięć.

prof. dr hab. Bolesław Orłowski

Sprzedaż:

Oficyna Wydawnicza ASPRA
00-924 Warszawa
ul. Kopernika 36/40 (budynek OPZZ)
e-mail: oficyna@aspra.pl sekretariat@aspra.pl
Infolinia: (22) 870 03 60
Sprzedaż hurtowa
e-mail: hurt@aspra.pl
+48 602 62 88 55

Film Aliny Czerniakowskiej „Fenomen polskości” o prof. Bolesławie Orłowskim i jego badaniach 

Fenomen polskości – rozmowa z prof. Bolesławem Orłowskim

do góry