Nawigacja

Ukraińcy w Polsce w latach 1944­–1956 - Archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie

OBUiAD Lublin


Nazwa jednostki
OBUiAD Lublin
Aktotwórca
PUBP w Chełmie
Sygnatura
045/3
Dawna sygnatura
16/3
Tytuł teczki
Sprawozdania dekadowe kierownictwa Sekcji I, II, IV, V, VI, VII oraz Śledczej PUBP Chełm
Opis zawartości
Sprawozdania Sekcji I, II, IV, V, VI, VII oraz Śledczej PUBP Chełm; m.in. zestawienia aresztowanych członków UPA z pow. Chełm
Daty skrajne
1 I 1945 - 27 XII 1945
Uwagi
do góry