Nawigacja

Видання IPN укр

Żydzi polscy i Żydzi w Polsce - Archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

OBUiAD w Katowicach


Nazwa jednostki
OBUiAD w Katowicach
Aktotwórca
Sąd Wojewódzki w Katowicach
Sygnatura
IPN Ka 3/7
Dawna sygnatura
IV.K.319/55
Tytuł teczki
Akta w sprawie karnej: Mitulis Stanisław vel Mitta osk. z art. 1 pkt. 1 dekr. z dn. 31 VIII 1944 r.
Opis zawartości
"Miłutis vel Miłta Stanisław: oskarżony o doprowadzanie na miejsce kaźni i udział w mordowaniu osób nar. żydowskiej w Podbrodzie w 1941 r.; pokrzywdzeni: ludność żydowska z terenu Podbrodzia i pow. święciańskiego"
Daty skrajne
1947-1961
Uwagi
do góry