Nawigacja

Żydzi polscy i Żydzi w Polsce - Archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

BUiAD


Nazwa jednostki
BUiAD
Aktotwórca
GKBZN w Polsce
Sygnatura
GK 1144
Dawna sygnatura
bd 1144, 144/J
Tytuł teczki
Akta w sprawie: Beslack Heinz
Opis zawartości
"Oskarżony o to, że jako urzędnik gestapo w Warszawie i Gdańsku przyczynił się do aresztowania Polaków w Gdańsku (rozstrzelani); brał udział w likwidacji getta warszawskiego, jako szef Sonderkommando strzelał do Żydów"
Daty skrajne
1904-1950
Uwagi
do góry