Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podjęcie na nowo śledztwa w sprawie zabójstwa ks. Franciszka Blachnickiego

Barbara Niedzielko
Data publikacji 04.05.2020

Warszawa, 4 maja 2020 roku

W dniu 21 kwietnia 2020 roku prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach podjął na nowo, umorzone w dniu 6 lipca 2006 roku, śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na dokonaniu zabójstwa ks. Franciszka Blachnickiego w dniu 27 lutego 1987 roku w Carlsbergu przez funkcjonariuszy publicznych, poprzez podanie substancji, która spowodowała jego nagłą śmierć, co stanowiło prześladowanie pokrzywdzonego  z powodów politycznych i religijnych, to jest o przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. i art. 148 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.  w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 roku  o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Śledztwo zostało podjęte na nowo, bowiem zachodziła konieczność procesowej weryfikacji istotnych danych odnoszących się do jego przedmiotu, które nie były znane w 2006 roku, gdy podjęto decyzję o umorzeniu postępowania, a zostały ujawnione w ostatnim okresie, w następstwie czynności prokuratora wykonanych w trybie art. 327 § 3 kpk.

Ksiądz Franciszek Blachnicki urodził się 24 marca 1921 roku w Rybniku, zmarł 27 lutego 1987 roku w Carlsbergu w RFN, był założycielem Ruchu Światło-Życie, Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów, od 1981 roku aż do śmierci przebywał na emigracji.

Główna Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu

do góry