Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

[TEKST+ AUDIO] Bogusław Miedziński – ostatni Marszałek Senatu II Rzeczypospolitej

Joanna Sobotka
Data publikacji 08.05.2023

Konspirator, współtwórca Polskiej Organizacji Wojskowej, żołnierz legionista, uczestnik wielu bitew, podpułkownik WP, polityk, publicysta, bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego. 2 września 1939 r. przewodniczył ostatniemu posiedzeniu Senatu II Rzeczypospolitej. Po kampanii wrześniowej starał się o przyjęcie do Wojska Polskiego, ale Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski był temu przeciwny i w 1941 r. skierował go do Afryki Południowej, odsuwając w ten sposób od polityki. Do Wielkiej Brytanii wrócił w 1947 r., gdzie zmarł 8 maja 1972 r.

  • Józef Piłsudski z oficerami Komendy Naczelnej POW w 1917 r. Stoją od lewej: Karol Lilienfeld-Krzewski, Tadeusz Kasprzycki, Bogusław Miedziński, Janusz Gąsiorowski, Józef Piłsudski, Jan Wojsznar-Opieliński, Henryk Krok-Paszkowski, Wacław Denhoff-Czarnocki, Wacław Jędrzejewicz, S. Trojanowski, Stefan Pomarański.

W walce o niepodległość

Urodził się w 1891 r. w Miastkowie pod Warszawą. W latach 1910–1914 studiował agronomię i chemię we Lwowie i Krakowie. Działając w szeregach krakowskiego Związku Strzeleckiego, poznał Józefa Piłsudskiego. W latach I wojny światowej należał do współzałożycieli Polskiej Organizacji Wojskowej: do stycznia 1915 r. stał na czele okręgu siedleckiego POW, od maja do września 1915 r. był komendantem okręgu warszawskiego POW i członkiem Komendy Naczelnej POW.

W trakcie tajnej działalności politycznej dał się poznać jako dobry organizator. Po objęciu funkcji naczelnika państwa Piłsudski zaangażował go w działania natury politycznej, m.in. kierowanie Oddziałem II Informacyjnym Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych. Wszedł do Sejmu I kadencji (1922–1927) jako poseł klubu PSL-Piast. Należał do parlamentarnej i pozaparlamentarnej piłsudczykowskiej grupy nacisku. W latach 1923–1926 prowadził aktywną działalność polityczną na łamach „Kuriera Porannego” oraz „Głosu Prawdy”.

Służba dla Rzeczypospolitej

Od 20 stycznia 1927 do 13 kwietnia 1929 był ministrem poczt i telegrafów, z którego to stanowiska został odwołany w związku ze stwierdzonymi przez NIK defraudacjami w trakcie budowy gmachu Poczty Głównej w Gdyni. Nadużyć dokonywał protegowany przez Miedzińskiego na stanowisko dyrektora budowy, jego szkolny kolega, który już wcześniej dał się poznać jako oszust i szantażysta. Afera zastopowała polityczna karierę Miedzińskiego za życia Piłsudskiego.

Dopiero po jego śmierci obejmował kolejne ważne urzędy w państwie polskim. Był wicemarszałkiem Sejmu w latach 1935–1938, senatorem z nominacji Prezydenta RP i Marszałkiem Senatu w latach 1938–1939. Należał do współautorów deklaracji politycznej Obozu Zjednoczenia Narodowego.

Po wybuchu II wojny światowej rząd Władysława Sikorskiego wysłał go na czas wojny do Republiki Południowej Afryki. Pomimo wielu nalegań nie został przywrócony na żadne stanowisko polityczne. W 1946 r. wyjechał z Capetown w Afryce Południowej i wrócił do Europy, osiadł w Londynie. Nie włączył się do życia politycznego, pracował w piekarni, zajmował się publicystyką historyczną. Pozostawał aktywnym członkiem Rady Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie.

Zmarł 8 maja 1972 r. Został pochowany na cmentarzu South Ealing w Londynie (Ealing).

***

W 2020 r. nakładem wyd. IPN ukazała się książka pt. „Pułkownicy. Rdzeń środowiska piłsudczyków w systemie polityczno-ustrojowym II Rzeczypospolitej” autora: Mateusz Hübner. Praca łączy rys biograficzny członków grupy „pułkowników” – jednego z najciekawszych i najbardziej wpływowych środowisk politycznych II Rzeczypospolitej – z szeroko zakrojoną problematyką polityczną, obejmującą zarówno analizę mechanizmów walki o władzę, jak i kwestie ideologiczne. Niniejszy tytuł dostępny jest w naszych księgarniach online lub stacjonarnie.

W 2023 r. ukazała się książka pt. „Polska dyplomacja wobec kwestii żydowskiej w latach 1932–1939” autorki: Kinga Czechowska. Książka opisuje stosunek i działania polskiej dyplomacji wobec „kwestii żydowskiej” w latach ministerium Józefa Becka (1932–1939) z uwzględnieniem polityki prowadzonej przez Ligę Narodów, inne organizacje międzynarodowe oraz rządy poszczególnych państw. Niniejszy tytuł można nabyć w naszych księgarniach online lub stacjonarnie.

W 2019 r. nakładem wyd. IPN ukazała się książka pt. „Józef Piłsudski - idee, tradycje, nawiązania” pod red. Sebastiana Pilarskiego. Niniejsza publikacja ukazuje: myśl polityczną obozu piłsudczykowskiego (w odniesieniu do zagadnień wewnętrznej i polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej), aktywność tych środowisk na uchodźstwie oraz formy upamiętnienia postaci Komendanta w XX i XXI stuleciu. Niniejszy tytuł można nabyć w naszych księgarniach online lub stacjonarnie.

Wiele materiałów o sanacji, Józefie Piłsudskim i II Rzeczypospolitej jest dostępnych w portalu IPN przystanekhistoria.pl, na innych stronach Instytutu Pamięci Narodowej oraz na kanale IPNtv:

Zapraszamy do obejrzenia na naszym kanale IPNtvPL dyskusji nt. polityki zagranicznej II Rzeczpospolitej

 

 

 

do góry