Nawigacja

Komunikaty

ZBIGNIEW ADAMCZUK

Małgorzata Frydrych- Dominiak
Data publikacji 31.10.2022

5. stycznia tego roku w kościele w Repkach w powiecie sokołowskim pożegnaliśmy Zbigniewa Adamczuka. Ten współtwórca Solidarności Rolniczej na terenie byłego województwa siedleckiego, uczestnik Ogólnopolskiego Strajku Okupacyjnego Rolników w Siedlcach w 1981 roku i internowany w stanie wojennym zmarł w wieku 89 lat. Za swą działalność został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

  • Zbigniew_Adamczuk

Urodził się 6 lipca 1932 r., był synem Antoniego i Heleny. Od lat 60-tych XX w. był tym jednym z niepokornych wobec władzy ludowej, działał w opozycji niepodległościowej.

W latach 1980-1981 wziął udział w organizacji Solidarności Rolniczej na terenie województwa siedleckiego, jako osoba wyróżniająca się swoją aktywnością został wybrany na stanowisko przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność” w gminie Repki oraz na członka Zarządu Wojewódzkiego „Solidarności” Rolników Indywidualnych województwa siedleckiego.

Czynnie uczestniczył w zorganizowanym w 1981 r. Ogólnopolski Strajku Okupacyjnym Rolników w Siedlcach. Po ogłoszeniu stanu wojennego ukrywał się przed władzami komunistycznymi ale 14 stycznia 1982 roku został internowany.

Po wyjściu na wolność kontynuował podziemną działalność poprzez kolportaż wydawnictw „Solidarność” i organizację oraz udział w manifestacjach patriotycznych. Ponadto zaangażował się w działalność Duszpasterstwa Rolników. W 1987 roku był jednym z wnioskodawców rejestracji „Solidarności Rolników Indywidualnych Województwa Siedleckiego”.

Po przemianach ustrojowych działał w Stowarzyszeniu Chłopów Internowanych, Prześladowanych i Represjonowanych w byłej PRL. W 2014 r. zamieszkał w domu pomocy społecznej na terenie Legionowa. Zmarł 31 grudnia 2021 r.

Za swoją działalność w 2015 r. został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

do góry