Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Dr Tomasz Łabuszewski na czele warszawskiego oddziału IPN

Anna Cisek
Data publikacji 12.09.2022

W związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego dyrektora Oddziału IPN w Warszawie prof. dr. hab. Jerzego Eislera prezes IPN dr Karol Nawrocki z dniem 1 września 2022 r. powierzył obowiązki dyrektora oddziału dr. Tomaszowi Łabuszewskiemu, wieloletniemu naczelnikowi Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie.

dr Tomasz Łabuszewski (ur. 1966)

Wykształcenie: tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii – Instytut Studiów Politycznych PAN (2004)

Zatrudnienie w Instytucie Pamięci Narodowej od 01.08.2001 r. na stanowiskach:

  • Kierownik Referatu Badań Naukowych Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie.
  • Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie.
  • Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie (od 2016 roku).

Tomasz Łabuszewski w latach 1988–1991 był współpracownikiem „Archiwum Wschodniego” i „Ośrodka Karta”, a następnie w latach 1992-1993 Fundacji Archiwum Polskiego Państwa Podziemnego 1939–1945”. Przez kolejne 7 lat był urzędnikiem w administracji państwowej – najpierw w Kancelarii Prezydenta RP, a następnie w MSWiA (w tym ostatnim urzędzie na stanowiskach kierowniczych – wicedyrektora biura, naczelnika wydziału).

Od 2001 r. zatrudniony w Oddziale IPN w Warszawie na stanowiskach kierowniczych – kierownika referatu, naczelnika biura a także koordynatora centralnych projektów badawczych, członka Rady Naukowej Klubu im. Gen. S. Roweckiego „Grota”.

Honorowy Członek Stowarzyszenia kombatanckiego Zrzeszenia WiN, członek Zarządu Fundacji Korbońskich, Rady Naukowej Muzeum „Żołnierzy Wyklętych i Osób Represjonowanych” w Warszawie, Członek Rady Naukowej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, członek Rady Naukowej Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej. Współpracownik Fundacji Pamiętamy, wznoszącej upamiętnienia poświęcone Żołnierzom Wyklętym.

Głównymi polami badawczymi dr. Tomasza Łabuszewskiego są: działalność konspiracji niepodległościowej lat wojny i konspiracji antykomunistycznej (w ujęciu ogólnopolskim i regionalnym – ze szczególnym uwzględnieniem terenów północno – wschodnich II RP), oraz działalność komunistycznego aparatu represji w latach 1944–1956.

W trakcie pracy naukowej dr Tomasz Łabuszewski przygotował sto kilkadziesiąt artykułów naukowych i popularnonaukowych, organizował i współorganizował kilkanaście konferencji naukowych i popularnonaukowych. Jest współautorem kilku publikacji książkowych, w tym nagrodzonej „Nagrodą im prof. J. Łojka” monografii poświęconej Okręgowi Białostockiemu AK–AKO oraz Nagrodą Pro Memoria ROPWiM, Specjalnym Wyróżnieniem Jury Konkursu Książka Historyczna Roku, I Nagrodą Fundacji im. J. Chylińskiej za album „Śladami Zbrodni. Przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 1944–1956”.

T. Łabuszewski jest współtwórcą dwóch regionalnych projektów badawczych: „Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944–1956”, oraz „Warszawa nie?pokonana”, pomysłodawcą i koordynatorem projektu dokumentacyjno – badawczego „Śladami zbrodni”.

W trakcie swojej pracy w IPN dr T. Łabuszewski prowadził także bardzo intensywną działalność edukacyjną. Jest autorem scenariuszy 11 wystaw przygotowanych przez Oddział IPN w Warszawie (wszystkie o wymiarze ogólnopolskim, które były eksponowane w powodzeniem także poza granicami kraju), a także pomysłodawcą serii gier ulicznych „Bohaterowie Warszawy” oraz historycznych serii komiksowych: „Wilcze tropy”, „W imieniu Polski Walczącej”, „Wojenna Odyseja Antka Srebrnego” (wraz z pakietem edukacyjnym dla dzieci), „Srebrni na Szlakach Niepodległej” oraz „Aga, Adam i Hamlet na tropie tajemnic”, a także filmów animowanych powstałych w oparciu o te komiksy.

Jest twórcą portalu internetowego „Wilcze tropy”, współorganizatorem kilku edycji Rajdu „Śladami Żołnierzy Wyklętych”, konsultantem i pomysłodawcą filmów dokumentalnych poświęconych podziemiu niepodległościowemu i Armii Krajowej.

W chwili obecnej jest koordynatorem Centralnego Projektu Badawczego „Polskie podziemie niepodległościowe” oraz Oddziałowych Projektów Badawczych  „Warszawa nie?pokonana” i „Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944-1956”.

Pomysłodawca i współtwórca Izby Pamięci Strzelecka 8, gdzie wyeksponowane są unikalne i zachowane w nienaruszonej formie ślady po dawnym areszcie WUBP w Warszawie, łącznie z inskrypcjami na ścianach i zachowanymi drzwiami cel. Całość objęta jest ochroną konserwatorską i posiada status miejsca pamięci narodowej.

Uhonorowany medalem „Pro patria”, Medalem Pamiątkowym Związku Żołnierzy NSZ (z okazji 70. rocznicy utworzenia ww. organizacji), Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, a w szczególności o dziejach Żołnierzy Niezłomnych” (2017); Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Medalem za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy AK. Kilkukrotnie odznaczony Nagrodą Prezesa IPN za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej.

do góry