Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

40. rocznica ukazania się pierwszego numeru pisma „Solidarność Walcząca”

Agnieszka Wygoda
Data publikacji 10.06.2022

Pismo „Solidarność Walcząca” (w podtytule „Pismo Solidarności Podziemnej”) ukazało się po raz pierwszy 13 czerwca 1982 r. we Wrocławiu. Kolportowanie pisma nowej, podziemnej organizacji antykomunistycznej „Solidarność Walcząca”, założonej z inicjatywy Kornela Morawieckiego, rozpoczęło się już 9 czerwca 1982 r.

  • Pismo Solidarność Walcząca Nr 25/169; Gd 681/1/t5/0158 (materiały archiwalne z zasobu IPN)
  • Pismo Solidarność Walcząca Nr 25/169; Gd 681/1/t5/0159 (materiały archiwalne z zasobu IPN)
  • Pismo Solidarność Walcząca Nr 25/169; Gd 681/1/t5/0160 (materiały archiwalne z zasobu IPN)
  • Pismo Solidarność Walcząca Nr 25/169; Gd 681/1/t5/0161 (materiały archiwalne z zasobu IPN)

Kornel Morawiecki, który po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce uniknął internowania, stał się głównym organizatorem podziemnej struktury drukarskiej i kolportażowej Regionalnego Komitetu Strajkowego „Solidarność” Dolny Śląsk. Był też redaktorem pisma „Z Dnia na Dzień”, oficjalnego pisma RKS. Przewodniczący dolnośląskiej Solidarności Władysław Frasyniuk nie był, w przeciwieństwie do Kornela Morawieckiego, zwolennikiem ścisłej konspiracji oraz organizacji demonstracji ulicznych. Odrzucił między innymi pomysł zorganizowania 13 czerwca marszu i złożenia kwiatów pod tablicą pamiątkową Solidarności przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Różnica zdań odnośnie metod dalszego działania spowodowała, że Kornel Morawiecki zrezygnował z członkostwa w RKS Dolny Śląsk i rozpoczął prace nad przygotowaniem nowego pisma „Solidarność Walcząca” (w podtytule „Pismo Solidarności Podziemnej”).

Pierwszy numer pisma ukazał się z datą 13 czerwca 1982 r., chociaż kolportowany był od 9 czerwca. W numerze znalazł się artykuł Kornela Morawieckiego Jeśli chcemy żyć, w którym wzywał do walki rozumianej jako gotowość poświęcenia własnego życia w obronie słabych i prześladowanych. Paweł Falicki (pod pseudonimem Piotr Kminkiewicz) w artykule p Dlaczego ulica? uzasadniał zaś wyższość prowadzenia walki na ulicy nad strajkami w zakładach pracy. Redakcja pisma wzywała też do udziału w demonstracji 13 czerwca. Odzew społeczny był duży; w demonstracji udział wzięły tysiące osób, a na ulicach Wrocławia wyrosły barykady. Walki z ZOMO trwały do późnych godzin nocnych.

Zaproponowane przez redakcję „Solidarności Walczącej” metody walki z komunistami pokazały, że polskie społeczeństwo potrzebuje organizacji o radykalnym antykomunistycznym programie. 1 lipca 1982 r. środowiska skupione wokół pisma „Solidarność Walcząca” powołały więc Porozumienie Solidarność Walcząca, które dążyło do stworzenie nowego ładu społecznego i walczyło o Rzeczpospolitą Solidarną.

***

oraz publikacje:

do góry