Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W Łodzi powstanie muzeum upamiętniające ofiary niemieckiego nazistowskiego obozu dla polskich dzieci

Wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak oraz reprezentujący Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dyrektor Oddziału w Łodzi dr hab. Dariusz Rogut podpisali list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz utworzenia muzeum upamiętniającego ofiary niemieckiego nazistowskiego obozu dla polskich dzieci w Łodzi – Kinder-KL Litzmannstadt 1942-1945.

Podpisany dziś List intencyjny ma na celu zapewnienie instytucjonalnej opieki Państwa Polskiego nad inicjatywą godnego upamiętnienia i uczczenia dziecięcych ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu, który był prowadzony przez niemieckie władze okupacyjne od 11 grudnia 1942 r. do 19 stycznia 1945 r. przy ul. Przemysłowej w Łodzi pod oficjalną nazwą: „Polen - Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt” („Kinder - KZ Litzmannstadt”).

Strony wyraziły wolę ścisłej współpracy, uznając znaczenie podtrzymywania i wspierania społecznej świadomości na temat zbrodni dokonanych w obozie przy ul. Przemysłowej w Łodzi oraz dostrzegając potrzebę upowszechnienia wiedzy o jego historii i ofiarach. Prawda o wstrząsających zbrodniach dokonanych na tysiącach polskich dzieci w czasie II wojny światowej – przetrzymywanych, zmuszanych do niewolniczej pracy, katowanych, głodzonych i w efekcie doprowadzanych do śmierci – nigdy nie powinna zostać zapomniana. Dzięki muzeum historia łódzkiego obozu zostanie zachowana i przekazana następnym pokoleniom.

Inicjatywa powołania nowej instytucji kultury, której utworzenie i finansowanie kosztów jej działalności zadeklarował wicepremier Gliński, pozwoli połączyć systemowe działania resortu kultury, mające na celu upamiętnienie wszystkich ofiar II wojny światowej, z zaangażowaniem Rzecznika Praw Dziecka oraz pracami i dotychczasowymi wynikami badań nad historią obozu prowadzonymi przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Łodzi.

Strony Listu intencyjnego zadeklarowały, że podejmując działania na rzecz utworzenia muzeum upamiętniającego ofiary niemieckiego nazistowskiego obozu dla polskich dzieci w Łodzi – Kinder-KL Litzmannstadt 1942-1945, zwrócą się również o współpracę do Prezydent Miasta Łodzi.

Szczegółowe zasady współpracy stron zostaną określone w porozumieniu, które zostanie zawarte po formalnym utworzeniu Muzeum.

 • Podpisanie listu intencyjnego w sprawie powstania muzeum upamiętniającego ofiary niemieckiego nazistowskiego obozu dla polskich dzieci. Fot. Danuta Matloch/MKDNiS
  Podpisanie listu intencyjnego w sprawie powstania muzeum upamiętniającego ofiary niemieckiego nazistowskiego obozu dla polskich dzieci. Fot. Danuta Matloch/MKDNiS
 • Podpisanie listu intencyjnego w sprawie powstania muzeum upamiętniającego ofiary niemieckiego nazistowskiego obozu dla polskich dzieci. Fot. Danuta Matloch/MKDNiS
  Podpisanie listu intencyjnego w sprawie powstania muzeum upamiętniającego ofiary niemieckiego nazistowskiego obozu dla polskich dzieci. Fot. Danuta Matloch/MKDNiS
 • Piotr Gliński. Fot. Danuta Matloch/MKDNiS
  Piotr Gliński. Fot. Danuta Matloch/MKDNiS
 • Mikołaj Pawlak. Fot. Danuta Matloch/MKDNiS
  Mikołaj Pawlak. Fot. Danuta Matloch/MKDNiS
 • Dariusz Rogut. Fot. Danuta Matloch/MKDNiS
  Dariusz Rogut. Fot. Danuta Matloch/MKDNiS
 • Podpisanie listu intencyjnego w sprawie powstania muzeum upamiętniającego ofiary niemieckiego nazistowskiego obozu dla polskich dzieci. Fot. Danuta Matloch/MKDNiS
  Podpisanie listu intencyjnego w sprawie powstania muzeum upamiętniającego ofiary niemieckiego nazistowskiego obozu dla polskich dzieci. Fot. Danuta Matloch/MKDNiS
do góry