Nawigacja

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Testament Ericha Kocha w zasobie BUiAD IPN

IPN pozyskał testament byłego gauleitera i nadprezydenta Prus Wschodnich Ericha Kocha. Zarejestrowany pod sygnaturą IPN BU 3027/1 nabytek będzie udostępniany badaczom i dziennikarzom.

W grudniu ubiegłego roku Instytut Pamięci Narodowej otrzymał informację o artykule prasowym, który ukazał się w „Gazecie Olsztyńskiej", dotyczącym anonimowego kolekcjonera będącego w posiadaniu nieznanej wersji testamentu Ericha Kocha.

W wyniku działań Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów udało się odszukać dysponenta tego dokumentu. Był nim mieszkaniec Barczewa – miłośnik starych dokumentów i autor książek o tematyce historycznej. Kolekcjoner zgodził się na nieodpłatne przekazanie oryginalnego testamentu do zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. Nabytek został zarejestrowany pod sygnaturą IPN BU 3027/1.

Dokument składa się z 9 luźnych, dwustronnie zapisanych kart formatu A4, został napisany pismem odręcznym w języku niemieckim. Oryginalny tekst nosi ślady późniejszych poprawek redakcyjnych (autora?) w postaci dopisków, podkreśleń oraz zmian pierwotnych zapisów. Ze względu na zniszczenia wynikające z upływu czasu dokument wymaga poddania zabiegom konserwatorskim.

Erich Koch sporządził niniejszy testament w 1967 roku, prawdopodobnie w szpitalu więziennym w Łodzi, tuż przed operacją, której miał być poddany. Niemiecki zbrodniarz wojenny, na którym ciążył wyrok kary śmierci, wydany w 1959 roku, obawiając się, że zabieg może zakończyć się jego śmiercią, postanowił spisać swoją ostatnią wolę.

Liczący sobie niemalże pół wieku testament nie był dotychczas szerzej znany w środowisku naukowym, tekst źródłowy nie został zbadany i poddany krytycznej ocenie przez historyków. Z pobieżnej jego lektury wynika, iż jest to, przygotowany dla rodziny i znajomych, opis działalności Kocha w NSDAP i w czasie sprawowania funkcji nadprezydenta Prus Wschodnich. Dokument zaczyna się od słów: „Kochany bracie, kochana siostrzenico, drodzy krewni i przyjaciele…"

Dokument ten jest kolejnym oryginalnym testamentem Ericha Kocha w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej. Pozostałe zostały zarchiwizowane w zbiorach byłej Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Testament Ericha Kocha będzie udostępniany na potrzeby badań naukowych oraz do celów działalności dziennikarskiej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63 poz. 424 ze zm.).

do góry