Nawigacja

Komunikaty

Jakie dokumenty podlegają ustawie o IPN i dlaczego należy je przekazać Instytutowi

Anna Cisek
Data publikacji 07.10.2020

Nawet osiem lat więzienia może grozić mieszkańcowi Warszawy, który próbował sprzedać w internecie niemieckie dokumenty z czasów II wojny światowej. Dokumenty zabezpieczyła Policja. Prokuratorzy IPN wszczęli śledztwo. Wiele osób pyta, dlaczego nie wolno mieć tego typu materiałów? Wyjaśniamy.

Dlaczego dokumenty z czasów II wojny światowej powinny trafić do IPN?

Obowiązek ten wynika z ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej przyjętej przez Sejm. Tekst.

Co mówi ustawa?

Każdy, kto będąc w posiadaniu dokumentów podlegających przekazaniu do IPN, uchyla się od ich przekazania, utrudnia je lub udaremnia podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

[Artykuł 54 ust. 2 ustawy o IPN – KŚZpNP]

Jakie dokumenty z okresu II wojny światowej podlegają ustawie?

Chodzi m.in. o dokumenty:

 • wytworzone i zgromadzone przez organy bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej,
 • wytworzone i zgromadzone przez organy bezpieczeństwa Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 • dotyczące zbrodni nazistowskich i komunistycznych popełnionych na obywatelach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości,
 • dotyczące przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne.

[Artykuł 1 ustawy o IPN – KŚZpNP]

Jakie inne dokumenty należy przekazać?

 •  dokumenty cywilnych i wojskowych organów bezpieczeństwa państwa z okresu 1944-1990
 •  dokumenty organów bezpieczeństwa Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
 • dokumenty wytworzone przez organy więziennictwa, sądy i prokuratury dot. osób represjonowanych z motywów politycznych

[Artykuł 25 ustawy o IPN – KŚZpNP]

Co należy rozumieć pod pojęciem dokumenty?

Są to:

wszelkie nośniki informacji, niezależnie od formy przechowywania informacji, w szczególności:

 • akta,
 • kartoteki,
 • rejestry,
 • pliki komputerowe,
 • pisma,
 • mapy,
 • plany,
 • filmy i inne nośniki obrazu,
 • nośniki dźwięku i wszelkich innych form zapisu,

a także kopie, odpisy i inne duplikaty tych nośników informacji

[Artykuł 7 ustawy o IPN – KŚZpNP]

Czy masz takie dokumenty? Gdzie można je przekazać?

Jeżeli ktoś posiada takie materiały może je przekazać według reguł opisanych na stronie: archiwumpamieci.pl.

Można również skonsultować się czy posiadane dokumenty podlegają ustawowemu obowiązkowi przekazania korzystając z danych kontaktowych: Kontakt – Archiwum Pełne Pamięci.

 

do góry