Nawigacja

Komunikaty

Prof. Marek Wierzbicki dyrektorem Biura Badań Historycznych IPN

Barbara Niedzielko
Data publikacji 30.09.2020

Z dniem 1 października 2020 r. na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej został powołany prof. dr hab. Marek Wierzbicki.

Marek Wierzbicki – prof. dr hab. nauk społecznych, historyk i politolog, w latach 1991–2013 pracownik Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk; od 2009 r. profesor KUL (profesor tytularny od 2018 r.) w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytet Lubelskiego; od 2007 r. pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział IPN w Lublinie, Delegatura w Radomiu; badacz najnowszych dziejów Polski, w tym losów młodzieży w PRL i Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 r., a także polskiej emigracji politycznej na Zachodzie lat 1939–1990. Autor opracowań monograficznych poświęconych tej problematyce, m.in. Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie (Warszawa 2006); Młodzież w PRL (Warszawa 2009); Ostatni bunt. Młodzieżowa opozycja polityczna u schyłku PRL (1980–1990). Fakty, konteksty, interpretacje  (Lublin–Warszawa 2013); Harcerz – Żołnierz – Obywatel. Zygmunt Lechosław Szadkowski (1912–1995) (Lublin 2016) oraz Z Polską pod rękę. Jan Prot (1891–1957) i odbudowa niepodległego państwa polskiego (Lublin–Warszawa 2017).

Dotychczasowy dyrektor Biura Badań Historycznych prof. dr hab. Włodzimierz Suleja pozostaje w Instytucie Pamięci Narodowej.

do góry