Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Europejski Nakaz Aresztowania wobec obywatelki Niemiec – byłej nadzorczyni SS (SS Aufseherin) w obozie pracy przymusowej Mittweida, filii niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Flossenbürg

Barbara Niedzielko
Data publikacji 03.07.2020

Postanowieniem z dnia 19 czerwca 2020 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu, na wniosek prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, wydał Europejski Nakaz Aresztowania wobec obywatelki Niemiec  – byłej nadzorczyni SS (SS Aufseherin) w obozie pracy przymusowej Mittweida, będącym filią niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Flossenbürg.

Była nadzorczyni SS w obozie pracy przymusowej Mittweida jest podejrzaną w śledztwie prowadzonym przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu o współudział w popełnieniu w latach 1944–1945 zbrodni przeciwko ludzkości na obywatelach polskich osadzonych w tym obozie, polegających na ich zabójstwach oraz celowym stworzeniu warunków zmierzających do ich biologicznego wyniszczenia (dotąd w śledztwie ustalono dane dwóch obywatelek polskich zastrzelonych przez załogę obozu). Ponadto zarzucono ww. udział w trwającym od 13 kwietnia do 8 maja 1945 roku ,,marszu śmierci” więźniów z Mittweida przez Hainichen i Freiberg w kierunku Pragi, do którego doszło po ewakuacji obozu. W trakcie owej ewakuacji załoga obozowa rozstrzelała kilkadziesiąt wyczerpanych fizycznie więźniarek, w tym dwie Polki, które nie były w stanie wytrzymać tempa marszu, a pozostałym stworzono warunki grożące biologicznym wyniszczeniem.  

Niemiecki obóz pracy przymusowej Mittweida założony został w dniu 9 października 1944 roku. Osadzano w nim kobiety, w tym Polki, w dużej mierze zatrzymane przez władze okupacyjne w związku z wybuchem Powstania Warszawskiego. W toku śledztwa ustalono dane 177 obywatelek polskich uwięzionych w tym obozie, zakwalifikowanych do kategorii więźniów ,,politycznych”,  które zostały skierowane do pracy przymusowej w działającej na rzecz przemysłu zbrojeniowego firmie Lorenz AG, gdzie wykonywały ciężką pracę fizyczną przez 24 godziny na dobę w systemie dwuzmianowym.

Warunki bytowe panujące w obozie zagrażały ludzkiej egzystencji. Racje żywnościowe były głodowe, brak było opieki medycznej, zabraniano korzystania z łaźni, aż do Świąt Bożego Narodzenia w 1944 roku więźniarki nie otrzymały zimowej odzieży. Działania dowództwa obozu, w tym nadzorczyń SS, polegały na stosowaniu terroru wobec osadzonych, więźniarki były regularnie bite i maltretowane.

W toku śledztwa wystąpiono o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania po ustaleniu przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, iż podejrzana zamieszkuje na terenie Niemiec. 

Czyny zarzucone podejrzanej są zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Główna Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu

Warszawa, dnia 3 lipca 2020 r.

 

do góry