Nawigacja

Komunikaty

Nowe rekordy w Inwentarzu Archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej!

Barbara Niedzielko
Data publikacji 25.06.2020

Atak pandemii nie zahamował starań Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, by mimo znaczących trudności wynikających z wdrożenia nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa wypełniać obowiązki nałożone na Instytut przez ustawodawcę – w tym by sukcesywnie uzupełniać Inwentarz Archiwalny IPN, zapewniający obywatelom RP i szerokiej publiczności wgląd w zasób archiwalny Instytutu.

inwentarz.ipn.gov.pl

Instytut Pamięci Narodowej na stronie internetowej Inwentarza Archiwalnego opublikował kolejne 104 tysiące opisów akt ze swojego Archiwum. Inwentarz Archiwalny – dostępny w internecie od 31 grudnia 2012 r. (a od 27 lutego 2017 r. w wersji obejmującej szerszy zakres informacji) – zawiera obecnie dane dotyczące ponad 2 mln 218 tysięcy jednostek archiwalnych.

Inwentarz uzupełniono przede wszystkim o kolejne opisy akt wytworzonych przez cywilne organy bezpieczeństwa państwa (ponad 48 tysięcy nowych rekordów), wojskowy wymiar sprawiedliwości (ponad 7200 nowych opisów), jednostki i administrację wojskową (ponad 5200 nowych opisów), cywilny wymiar sprawiedliwości (ponad 10 400 nowych opisów), archiwa osobiste i kolekcje (ponad 6300 nowych opisów), Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich i jej terenowe ogniwa (ponad 3600 nowych rekordów), wojskowe organy bezpieczeństwa państwa (ponad 180 opisów), władze okupacyjne i instytucje III Rzeszy Niemieckiej (przybyło ponad 7900 rekordów), wojska wewnętrzne (ponad 340 opisów), instytucje penitencjarne (ponad 6900 nowych rekordów), instytucje państwowe i organizacje społeczne (ponad 480 nowych opisów), dział zbiory archiwalne powiększył się o ponad 6500 nowych rekordów.

Na uwagę zasługują opublikowane opisy kopii dokumentacji, uzyskanych z londyńskiego Studium Polski Podziemnej, w szczególności akt Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza (spis zdawczo-odbiorczy IPN BU 3600) i Biuletynów Informacyjnych Koła Armii Krajowej w Londynie (spis zdawczo-odbiorczy IPN BU 4021).

Opublikowano również kolejne opisy dokumentacji ze zbioru zdjęć osób sfotografowanych dla celów badań rasowych przez funkcjonariuszy niemieckiej Centrali Przesiedleńczej (Umwandererzentralstelle, UWZ) w Poznaniu (spis zdawczo-odbiorczy IPN BU 3952). Wśród innych materiałów dotyczących okupacji niemieckiej w Polsce opublikowano opisy dokumentacji ze zbiorów b. Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, m.in. prac nadesłanych na konkurs Głównej Komisji i Komisji Historycznej Zarządu Głównego byłego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD) pt. „Losy narodu polskiego w latach okupacji hitlerowskiej”, i dokumentacji konkursu rozpisanego przez redakcję „Zielonego Sztandaru” (pisma Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego) pt. „Na przymusowych robotach w III Rzeszy”.

Wśród opublikowanych znalazły się również kolejne opisy dokumentacji uzyskanej z Państwowego Archiwum Obwodowego w Chmielnickim na Ukrainie, dotyczącej represji stosowanych przez sowieckie władze bezpieczeństwa wobec osób narodowości polskiej w latach 1921–1946 (spis zdawczo-odbiorczy IPN BU 3774).

Interesującą okolicznością jest opublikowanie w inwentarzu opisów pozyskanych z zagranicznych instytucji kopii polskiej prasy emigracyjnej: czasopisma „Związkowiec” z lat 1933–1981, „Gazety Katolickiej w Kanadzie” z lat 1938–1943, „Gazety Polskiej – Najstarszego tygodnika polskiego w Kanadzie” z lat 1949–1951 i „Głosu Polskiego – Gazety Polskiej” z lat 1951–1967.

Opublikowano również opisy uzyskanych z nowojorskiego Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce kopii dokumentacji z zespołu Archiwum Michała Sokolnickiego (przeważnie dokumentacji Ambasady RP w Ankarze i korespondencji osobistej), a także opisy uzyskanych z Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie kopii dokumentacji ze spuścizny Karola Kleszczyńskiego (1917–1996), żołnierza Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, a następnie II Korpusu, weterana bitwy o Monte Cassino, po wojnie dyplomaty Rządu RP na Uchodźstwie, i działacza emigracyjnego we Włoszech, m.in. współzałożyciela Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.

Odnośnie do zbioru wyjaśnień, sprostowań i uzupełnień przekazanych do zasobu archiwalnego IPN na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o IPN, złożonych przez osoby zapoznające się z aktami ich samych, wzgl. ich najbliższych, dotyczącymi – liczba takowych opisów w Inwentarzu powiększyła się o 55 rekordów.

 

  • Magazyny archiwalne, fot. Katarzyna Adamów
    Magazyny archiwalne, fot. Katarzyna Adamów
  • Magazyny archiwalne, fot. Katarzyna Adamów
    Magazyny archiwalne, fot. Katarzyna Adamów
  • Magazyny archiwalne, fot. Katarzyna Adamów
    Magazyny archiwalne, fot. Katarzyna Adamów

 

do góry