Nawigacja

Aktualności

WYDARZENIE PRZENIESIONE: Konferencja edukacyjna o stratach polskich dóbr kultury w czasie II wojny światowej

Podczas konferencji w lubelskim IPN zostaną przedstawione straty, jakie poniosła Polska w zakresie dóbr kultury. Uczestnicy dowiedzą się o poszukiwaniach zaginionych dzieł sztuki oraz sposobach ich odtwarzania. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wernisaż prac utraconych (wykonanych tą samą techniką co oryginały).

  • dzieła utracone, przywracanie pamięci, straty II wojna światowa, polskie dzieła sztuki II wojna światowa, straty kultury, polskie straty w II wojnie światowej, ipn lublin

Uprzejmie informujemy, że wydarzenie konferencja edukacyjna „Dzieła utracone. Przywracanie pamięci”, które miało się odbyć 13 marca 2020 r. w IPN Lublin, ul. Wodopojna 2 zostało przeniesione na innym termin w związku z zagrożeniem epidemiologicznym występującym na terenie całego kraju. O nowym terminie spotkania zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem strony internetowej lublin.ipn.gov.pl oraz mediów społecznościach.

 

II wojna światowa przyniosła Polsce ogromne zniszczenia. Miliony ludzi utraciło swoje życia i cały dorobek. Ogromną część dziedzictwa narodowego straciło także państwo polskie. Wiele dzieł sztuki zostało skradzionych przez niemieckiego najeźdźcę, inne zostały zniszczone w wyniku działań wojennych.

13 marca 2020 r., w sali konferencyjnej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie odbędzie się konferencja edukacyjna „Dzieła utracone. Przywracanie pamięci”.


Program wystąpień:

13 marca 2020, piątek, g. 10

sala konferencyjna IPN Lublin (ul. Wodopojna 2)

 

  • Marek Skorupski (prezes Fundacji Dziedzictwa Kultury Polskiej w Warszawie) – Wkład Fundacji Dziedzictwa Kultury Polskiej w odtwarzaniu utraconych dzieł sztuki z polskich zbiorów na podstawie wybranych przykładów;
  • prof. dr hab. Mirosław Kłusek (Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego) – Straty Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dóbr kultury i dzieł sztuki podczas II wojny światowej;
  • kom. dr Marek Łuczak (Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie) – Działania policji zachodniopomorskiej w ochronie zabytków i odzyskiwanie dzieł sztuki;
  • Helena Jankowska-Paluch (kustosz Muzeum Lubelskiego w Lublinie) – Narzędzia informatyczne wspomagające poszukiwanie zaginionych dzieł. Okoliczności utraty i odnalezienia obrazu Fransa Posta „Pejzaż brazylijski” ze zbiorów Muzeum Lubelskiego;
  • Magdalena Dalmata i Aleksandra Pędzisz (Lublin) – Wkład artystów w odtwarzanie utraconych dzieł sztuki.

Konferencji będzie towarzyszył wernisaż prac utraconych (kopie wykonane przy zastosowaniu tej samej techniki co oryginały).


Organizatorzy:
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie
Fundacja Dziedzictwa Kultury Polskiej

Patronaty Medialne:
TVP 3 Lublin
Radio Lublin
Dziennik Wschodni

 

do góry