Nawigacja

Aktualności

Już wkrótce nowa seria wydawnicza Instytutu Pamięci Narodowej – „Literatura i Pamięć”

Staraniem Instytutu Pamięci Narodowej i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – instytucji skarbu państwa powołanej do wspierania działań, które przyczyniają się do poprawy jakości i efektywności systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i szkoleń – rynek czytelniczy w 2019 roku zostanie wzbogacony o nową, edukacyjną serię wydawniczą pod nazwą „Literatura i Pamięć”.

Nie można bowiem opowiadać dziejów Polski, pomijajac ogromną rolę literatury, bez niej są one kalekie i uboższe. Nie można zrozumieć własnej tożsamości bez rozpoznania ducha polskości zapisanego w wybitnych, a czasem zapomnianych, dziełach literackich. Literatura polska, zwłaszcza od epoki zaborów aż do czasów nam najbliższych, rozwijała się w ścisłym związku z dziejami narodu – w kraju, na emigracji, na zesłaniach, w różnych obiegach wydawniczych.

Ambicją twórców serii „Literatura i Pamięć” jest scalanie tego obrazu, ukazywanie szerokiemu gronu czytelników najwybitniejszych autorów i dzieł, które w czasach komunistycznej cenzury nie miały szans na pełne zaistnienie w świadomości społecznej lub które w ramach polityki kulturalnej PRL były przesłaniane stereotypowymi, tendencyjnymi interpretacjami. Seria obejmuje więc swoim zakresem literaturę XX w., wciąż nie w pełni rozpoznaną, ale także wybrane sylwetki pisarzy, utwory i zjawiska z wcześniejszych okresów pilnie domagające się dziś przypomnienia i nowych odczytań.

Serię stworzyliśmy z myślą zarówno o miłośnikach literatury, jak i pasjonatach historii. Jej adresatami są zwłaszcza nauczyciele języka polskiego i nauczyciele historii oraz studenci historii i polonistyki. Nauczycielom seria ma pomagać w realizacji nowej podstawy programowej w zakresie przedmiotów humanistycznych. Studentom dostarczać wiedzę poszerzającą horyzonty, a wszystkim czytelnikom – lekturę atrakcyjną i pogłębiającą podstawy duchowej więzi z Ojczyzną.

Projekt został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Uroczysta premiera nowej serii wydawniczej „Literatura i Pamięć” odbędzie się 18 grudnia 2019 roku w Rezydencji Prezydenta RP Belwederze.

Partnerem projektu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Wspierania Pamięci Narodowej.

Jako pierwsze w serii ukażą się następujące tomy:

 1. Agnieszka Kowalczyk, Józef Piłsudski pisarz
  Autorka omówiła działalność pisarską Piłsudskiego: od publicystyki i utworów wspomnieniowych po opracowania historyczne i teksty użytkowe, np. rozkazy. Ukazała tradycje literackie, które wpływały na pisarstwo Marszałka, dokonała też analizy jego języka i stylu.
 2. Wojciech Kudyba, Pamięć i godność. O poezji Jana Polkowskiego
  Autor przedstawił twórczość poetycką Jana Polkowskiego jako ilustrację zaangażowania poety w rzeczywistość Polski od lat sześćdziesiątych XX wieku. Pokazano zarówno odniesienia do historii minionej jak i do wydarzeń, których Polkowski był obserwatorem, a niekiedy także uczestnikiem.
 3. Dzieje najnowsze w literaturze polskiej. Szkice o współczesnej poezji i prozie, red. Antoni Buchała
  W jedenastu szkicach autorzy omówili wybrane utwory poetów i prozaików polskich XX i XXI wieku: K. Wierzyńskiego, J. Mackiewicza, F. Czarnyszewicza, J. Czapskiego, M. Nowakowskiego, J.M. Rymkiewicza, A. Libery, O. Tokarczuk, A. Stasiuka i W. Wencla, pokazując, w jaki sposób odbiła się w tych dziełach historia Polski.

 

 

Tomy w przygotowaniu:

 • Krzysztof Dybciak – o twórczości Kazimierza Wierzyńskiego
 • Wojciech Gruchała – o późnej twórczości Stefana Żeromskiego
 • Edyta Gracz-Chmura – o twórczości Zofii Kossak-Szczuckiej
 • Jan Owczarek – o wierszach Zbigniewa Herberta
 • Maciej Urbanowski – literatura a rok 1920
 • Kazimierz Maciąg – o twórczości Józefa Mackiewicza

Planowane tomy:

 • Stanisław Vincenz (Michał Piętniewicz)
 •  literatura polska a Kresy
 • Florian Czarnyszewicz
 • Andrzej Bobkowski
 • drugi obieg wydawniczy 1977-1989
 • poeci Nowej Fali
 • Karol Wojtyła
 • poeci „Sztuki i Narodu”
 • Gustaw Herling-Grudziński
 • „Kultura” paryska
 • „Wiadomości” i polski Londyn
 • Józef Łobodowski
 • Janusz Krasiński
 • Andrzej Kijowski
 • Na nieludzkiej ziemi – polska literatura łagrowa
 • Sergiusz Piasecki
 • Józef Wittlin
 •  Jan Lechoń

Tomy zbiorowe (podseria: Nowe lektury – interpretacje):

 • Lektury sarmackie (J. Gruchała)
 • Polska proza po 1989 r. (M. Piętniewicz)
 • Nowe lektury w szkole podstawowej (D. Zięba)

Redaktorzy naukowi serii: prof. dr hab. Krzysztof Dybciak, prof. dr hab. Janusz S. Gruchała

 

do góry