Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Konkurs „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie” (rok szkolny 2019/2020) – zmiana terminu składania prac

Ze względu na epidemię koronawirusa i zawieszenie zajęć w szkołach oraz idące za tym trudności w dostarczeniu prac na konkurs, termin ich nadsyłania został wydłużony do 15 maja 2020. W związku z tym ulegają zmianie pozostałe terminy.

  • Maja Celmer, Upadek PRL
    Maja Celmer, Upadek PRL

Biuro Edukacji Narodowej IPN w partnerstwie z Muzeum Historii Polski, Narodowym Centrum Kultury, Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Wydawnictwami: EGMONT Polska, Prószyński i S-ka, ZIN ZIN PRESS zaprasza nauczycieli i uczniów do VIII edycji jednoetapowego ogólnopolskiego konkursu pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Konkurs polega na wykonaniu komiksu przedstawiającego epizod rozgrywający się na tle wydarzeń ważnych dla dziejów polskiego społeczeństwa z udziałem realnego lub  fikcyjnego bohatera.   

Zakres historyczny pracy powinien mieścić się w okresie od 1917 r. do 1990 r. Praca ma stanowić zamkniętą całość o objętości 8–10 stron/plansz formatu A4, przedstawionych w pionie. Komiks powinien posiadać metryczkę z danymi autora: imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły i adres mailowy do kontaktu.

Przed wysłaniem pracy należy wypełnić formularz znajdujący się pod linkiem:
ttps://ipn.gov.pl/pl/form/dodaj259,Epizody-z-najnowszej-historii-Polski-w-komiksie.html.

Jest to zgłoszenie konieczne do przyjęcia pracy przez komisję konkursową. Należy je wydrukować i dołączyć do pracy. Może to być zrzut z ekranu lub mail zwrotny otrzymany po wysłaniu rejestracji. Formularz ten jest jednocześnie załącznikiem nr 1 do pracy konkursowej.

Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:

  • 11-13 lat
  • 14-16 lat
  • 17-19 lat

Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres:

Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Edukacji Narodowej

ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie. VIII edycja” do 15 maja 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Ogłoszenie wyników na stronie ipn.gov.pl:  do 30 maja 2020 r.

Termin uroczystego rozdania nagród jest uzależniony od przebiegu tego roku szkolnego i zostanie podany w późniejszym terminie. Laureaci nie będą obciążeni żadnym podatkiem w związku z otrzymaniem nagród w konkursie.

Wszelkich wyjaśnień nt. konkursu udziela: katarzyna.miskiewicz@ipn.gov.pl

do góry