Nawigacja

Aktualności

Sędziowie i prokuratorzy z UE z wizytą w IPN – Warszawa, 15 października 2019

  • Sędziowie i prokuratorzy z UE z wizytą w IPN – Warszawa, 15 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN) Sędziowie i prokuratorzy z UE z wizytą w IPN – Warszawa, 15 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN)
  • Sędziowie i prokuratorzy z UE z wizytą w IPN – Warszawa, 15 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN) Sędziowie i prokuratorzy z UE z wizytą w IPN – Warszawa, 15 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN)
  • Sędziowie i prokuratorzy z UE z wizytą w IPN – Warszawa, 15 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN) Sędziowie i prokuratorzy z UE z wizytą w IPN – Warszawa, 15 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN)
  • Sędziowie i prokuratorzy z UE z wizytą w IPN – Warszawa, 15 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN) Sędziowie i prokuratorzy z UE z wizytą w IPN – Warszawa, 15 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN)
  • Sędziowie i prokuratorzy z UE z wizytą w IPN – Warszawa, 15 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN) Sędziowie i prokuratorzy z UE z wizytą w IPN – Warszawa, 15 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN)
  • Sędziowie i prokuratorzy z UE z wizytą w IPN – Warszawa, 15 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN) Sędziowie i prokuratorzy z UE z wizytą w IPN – Warszawa, 15 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN)
  • Sędziowie i prokuratorzy z UE z wizytą w IPN – Warszawa, 15 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN) Sędziowie i prokuratorzy z UE z wizytą w IPN – Warszawa, 15 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN)
  • Sędziowie i prokuratorzy z UE z wizytą w IPN – Warszawa, 15 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN) Sędziowie i prokuratorzy z UE z wizytą w IPN – Warszawa, 15 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN)
  • Sędziowie i prokuratorzy z UE z wizytą w IPN – Warszawa, 15 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN) Sędziowie i prokuratorzy z UE z wizytą w IPN – Warszawa, 15 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN)
  • Sędziowie i prokuratorzy z UE z wizytą w IPN – Warszawa, 15 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN) Sędziowie i prokuratorzy z UE z wizytą w IPN – Warszawa, 15 października 2019. Fot. Anna Boguniecka (IPN)

15 października 2019 w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej odbyła się wizyta studyjna międzynarodowej grupy sędziów i prokuratorów, stażystów Programu Wymiany EJTN (Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości), którzy goszczą w Polsce na zaproszenie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Wśród uczestników programu znaleźli się przedstawiciele Hiszpanii, Niemiec, Bułgarii, Rumunii, Portugalii, Francji, Danii, Chorwacji oraz Włoch.

Z gośćmi spotkali się Agnieszka Jędrzak, kierownik Samodzielnej Sekcji Informacji i Kontaktów Międzynarodowych oraz Robert Kopydłowski, prokurator Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Na wstępie delegacja wysłuchała prezentacji na temat zasobu archiwalnego, zadań ustawowych oraz aktywności IPN. Wystąpienie przedstawiciela Głównej Komisji dotyczyło ścigania zbrodni niemieckich, komunistycznych i innych zbrodni wojennych noszących znamiona ludobójstwa.

Mówiono o obecnie toczących się sprawach przeciwko zbrodniarzom niemieckim. O ile specjalnie powołana w tym celu komisja zajęła się ich ściganiem tuż po zakończeniu drugiej wojny, to niedawna zmiana orzecznictwa sądów niemieckich otworzyła furtkę do prowadzenia śledztw, które niegdyś zostałyby umorzone z braku wystarczającego materiału dowodowego. Obecnie niemiecki aparat sprawiedliwości uznaje, że sam fakt bycia zatrudnionym w niemieckim obozie koncentracyjnym można traktować jako udział w ludobójstwie. IPN jest w posiadaniu pełnej listy osób zatrudnionych w obozach koncentracyjnych. Trwają ustalenia, którzy ze sprawców nadal żyją.

Prokurator Kopydłowski zaznaczył, że ściganie zbrodni komunistycznych przeciwko narodowi polskiemu ma faktycznie miejsce dopiero od 1991 roku, kiedy ówczesna Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu uzyskała kompetencje do samodzielnego prowadzenia śledztw ws. zbrodni popełnionych w latach stalinowskich. Ustawa o IPN z 1998 roku pozwoliła na poszerzenie tego zakresu na cały okres istnienia PRL. Są to na przykład czyny popełnione w czasach stanu wojennego, w latach 1981–1983, np. przypadki internowania, które obecnie uznaje się za masowe prześladowania na tle politycznym, a tym samym – zbrodnie przeciwko ludzkości.

Delegaci pytali między innymi o zbrodnię katyńską, o poszukiwania miejsc spoczynku ofiar stalinizmu, a także o proces identyfikacji genetycznej odnalezionych szczątków ludzkich.

Współpraca między IPN a Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, dotycząca organizacji podobnych wizyt w Instytucie, trwa od 2015 roku. Jest to trzecia wizyta sędziów i prokuratorów z UE w IPN w roku bieżącym.

do góry