Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Spotkanie autorskie z dr. Aleksandrem Gurjanowem – Warszawa, 23 października 2019

 • Spotkanie autorskie z dr. Aleksandrem Gurjanowem otworzył prof. Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes IPN – Warszawa, 23 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Spotkanie autorskie z dr. Aleksandrem Gurjanowem otworzył prof. Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes IPN – Warszawa, 23 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Spotkanie autorskie z dr. Aleksandrem Gurjanowem – Warszawa, 23 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Spotkanie autorskie z dr. Aleksandrem Gurjanowem – Warszawa, 23 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Spotkanie autorskie z dr. Aleksandrem Gurjanowem – Warszawa, 23 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Spotkanie autorskie z dr. Aleksandrem Gurjanowem – Warszawa, 23 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Dr Aleksander Gurjanow – Warszawa, 23 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Dr Aleksander Gurjanow – Warszawa, 23 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Spotkanie autorskie z dr. Aleksandrem Gurjanowem – Warszawa, 23 października 2019. Fot. BPiI IPN Spotkanie autorskie z dr. Aleksandrem Gurjanowem – Warszawa, 23 października 2019. Fot. BPiI IPN
 • Spotkanie autorskie z dr. Aleksandrem Gurjanowem – Warszawa, 23 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Spotkanie autorskie z dr. Aleksandrem Gurjanowem – Warszawa, 23 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Spotkanie autorskie z dr. Aleksandrem Gurjanowem – Warszawa, 23 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Spotkanie autorskie z dr. Aleksandrem Gurjanowem – Warszawa, 23 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Spotkanie autorskie z dr. Aleksandrem Gurjanowem – Warszawa, 23 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Spotkanie autorskie z dr. Aleksandrem Gurjanowem – Warszawa, 23 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Dr Ewa Kowalska (Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN) – Warszawa, 23 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Dr Ewa Kowalska (Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN) – Warszawa, 23 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Spotkanie autorskie z dr. Aleksandrem Gurjanowem – Warszawa, 23 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Spotkanie autorskie z dr. Aleksandrem Gurjanowem – Warszawa, 23 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Spotkanie autorskie z dr. Aleksandrem Gurjanowem – Warszawa, 23 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Spotkanie autorskie z dr. Aleksandrem Gurjanowem – Warszawa, 23 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Aleksander Gurjanow otrzymał od Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Łodzi pamiątkowy medal przeznaczony dla tych, którzy najbardziej przysłużyli się odkrywaniu prawdy o zbrodni katyńskiej – Warszawa, 23 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Aleksander Gurjanow otrzymał od Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Łodzi pamiątkowy medal przeznaczony dla tych, którzy najbardziej przysłużyli się odkrywaniu prawdy o zbrodni katyńskiej – Warszawa, 23 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)

23 października 2019 roku, w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”, przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie, odbyło się spotkanie z dr. Aleksandrem Gurjanowem, badaczem problematyki represji sowieckich wobec Polaków, członkiem Stowarzyszenia „Memoriał”, redaktorem i współautorem wydanych przez Stowarzyszenie „Memoriał” w Moskwie rosyjskich ksiąg pamięci z biogramami polskich jeńców wojennych z obozów NKWD w Kozielsku i Ostaszkowie Ubity w Katyni (Zabici w Katyniu) oraz Ubity w Kalininie, zachoronieny w Miednom (Zabici w Kalininie, pochowani w Miednoje). Spotkanie było poświęcone tej ostatniej, najnowszej publikacji.

Zapis spotkania na kanale IPNtv

 

Zabici w Kalininie, pochowani w Miednoje. Księga pamięci polskich jeńców wojennych – więźniów obozu NKWD ZSRR w Ostaszkowie, rozstrzelanych na mocy decyzji Politbiura KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku, red. Aleksander Gurjanow. 

Trzytomowa publikacja w języku rosyjskim, wydana przez Stowarzyszenie „Memoriał” w Moskwie, nawiązuje tytułem do poprzedniej księgi, wydanej przez tę pozarządową organizację w 2015 roku: Zabici w Katyniu. Księga pamięci polskich jeńców wojennych – więźniów obozu kozielskiego NKWD, rozstrzelanych na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku. Aleksander Gurjanow przygotował publikację zawierającą biogramy i zdjęcia 6287 więźniów obozu ostaszkowskiego, głównie osób pozostających w służbie prawa II RP, którzy wiosną 1940 roku zostali zamordowani w więzieniu NKWD w Kalininie (obecnie Twerze) i złożeni potajemnie do dołów w pobliskim Miednoje. W publikacji umieszczono dodatkowo informacje o 8 więźniach przypuszczalnie zamordowanych w ramach tej zbrodni oraz 45, którzy zmarli w obozie. Dzięki sięgnięciu do źródeł, w tym do dokumentów NKWD, badacze „Memoriału” zdołali uzupełnić część biogramów zamieszczonych w Księdze Cmentarnej Cmentarza Wojennego w Miednoje, wydanej w 2006 r. przez Radę Pamięci Walk i Męczeństwa. Dzięki badaniom Aleksandra Gurjanowa, we współpracy z badaczami z Rosji i Polski, ustalono – co jest niezwykle cenne dla rodzin ofiar – daty i miejsca pobytu jeńców w niewoli sowieckiej, jak też ich egzekucji w Kalininie.

 

 

 

 

do góry