Nawigacja

Aktualności

Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019

 • Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019 Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019
 • Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019 Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019
 • Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019 Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019
 • Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019 Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019
 • Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019 Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019
 • Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019 Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019
 • Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019 Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019
 • Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019 Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019
 • Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019 Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019
 • Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019 Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019
 • Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019 Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019
 • Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019 Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019
 • Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019 Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019
 • Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019 Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019
 • Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019 Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019
 • Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019 Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019
 • Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019 Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019
 • Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019 Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019
 • Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019 Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019
 • Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019 Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019
 • Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019 Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019
 • Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019 Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019
 • Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019 Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019
 • Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019 Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019
 • Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019 Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019
 • Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019 Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019
 • Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019 Promocja III tomu „Encyklopedii Solidarności” – Kielce, 12 września 2019

12 września w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach zaprezentowany został III tom wydawnictwa „Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989”. Opublikowano w nim ponad półtora tysiąca tekstów. Odegrały one istotną rolę dla rozwoju i funkcjonowania środowisk opozycji w wielu miastach Polski.

– Z regionu świętokrzyskiego w każdym tomie znajduje się kilkadziesiąt biogramów i haseł rzeczowych. Encyklopedia skierowana jest do wszystkich – fachowców, osób interesujących się historią, ale też do młodzieży. Dużą wartością tej publikacji jest to, że obejmuje cały kraj – powiedział dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki z delegatury IPN w Kielcach

Przedstawiciele środowiska opozycji nie kryli, że wydanie publikacji to dla nich niezwykle ważne wydarzenie. Mówili, że dziś jest mało informacji na temat działalności opozycji w regionie po 1980 roku. Encyklopedia zaś przedstawia wydarzenia i ludzi, którzy tworzyli historię. Niektórzy odnajdywali na kartach encyklopedii przyjaciół, co było dodatkowo dla nich bardzo wzruszające.

Waldemar Bartosz, przewodniczący świętokrzyskiej „Solidarności” powiedział, że encyklopedia to oddanie zasłużonej czci osobom, które tworzyły związek na początku lat 80. To także budowanie świadomości historycznej.

Wydarzenie uświetnił recital pieśni patriotycznych w wykonaniu Artura Bińka.

Promocja była elementem tegorocznych obchodów 39. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” w 1980 r.

***

Publikacja ma na celu możliwie wszechstronne przedstawienie ludzi, struktur organizacyjnych, wydawnictw oraz wydarzeń towarzyszących genezie i działalności tego wielkiego ruchu społecznego, aż do chwili załamania się dyktatury komunistycznej w 1989 r. W tomie 3 opublikowano ogółem 1521 tekstów – 1115 biogramów działaczy NSZZ „Solidarność”, organizacji, partii i środowisk opozycji z lat 1976–1989, oraz 406 haseł rzeczowych. Wśród nich wymienić należy struktury legalne, jawne i podziemne NSZZ „Solidarność” (w tym hasła regionów NSZZ „Solidarność”), czasopisma wydawane poza cenzurą, ośrodki odosobnienia, niezależne oficyny wydawnicze, wydarzenia, a także parafie/kościoły, duszpasterstwa akademickie i Duszpasterstwa Ludzi Pracy, które odegrały istotną rolę dla rozwoju i funkcjonowania środowisk opozycji w wielu miastach Polski.

W przygotowaniu tomu III Encyklopedii Solidarności brali udział także autorzy z Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego i Starachowic. Opracowali oni 9 biogramów i 7 haseł rzeczowych związanych z Regionem Świętokrzyskim.

NSZZ „Solidarność”, powstały w konsekwencji fali strajków latem 1980 r., odegrał niezwykle istotną rolę nie tylko w najnowszej historii Polski, ale i naszej części Europy. To fenomen w historii nie tylko Europy, ale także świata. Dlatego to fenomenalne zjawisko społeczne i polityczne pilnie warto i trzeba dokumentować, badać, opisywać, a następnie ustalenia historyków i innych badaczy popularyzować w społeczeństwie.

do góry