Nawigacja

Aktualności

Siedmiu z Halifaxa

W piątek, 30 sierpnia 2019 r. w Krzywej-Banicy (woj. małopolskie, pow. gorlicki), odbyła się uroczystość związana z 75. rocznicą tragicznej śmierci polskiej załogi bombowca typu Halifax z 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia.

Samolot lecący z bazy w Campo Cassale w płd. Włoszech z zaopatrzeniem dla powstańczej Warszawy, został zestrzelony 28 sierpnia 1944 r. w Krzywej-Banicy przez niemiecki nocny myśliwiec. Śmierć poniosło wówczas 7 polskich lotników: kpt. nawigator Franciszek Omylak, ppor. pilot Kazimierz Widacki, ppor. bombardier Konstanty Dunin-Horkawicz, ppor. strzelec pokładowy Tadeusz Mroczko, sierż. mechanik pokładowy Wilhelm Balcarek, sierż. radiooperator Jan Ozga, sierż. strzelec pokładowy Józef Skorczyk.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele duchowieństwa, Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Związku Harcerstwa Polskiego, grup rekonstrukcji historycznej, władz samorządowych, mieszkańcy powiatu gorlickiego, kombatanci i rodziny poległych lotników.

Po Mszy Św. w intencji lotników odczytano okolicznościowy list nadesłany przez płk. Dominika Morgana – brytyjskiego Attaché Obrony w Polsce. Następnie za kultywowanie tradycji lotniczych seniorzy lotnictwa uhonorowali statuetką NIKE Aleksandra Gucwę, pomysłodawcę i twórcę m. in. pomnika załogi Halifaxa w Krzywej-Banicy.  Prezes Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w Krakowie płk pilot Stanisław Wojdyła wręczył nagrody i medale wdzięczności osobom zasłużonym dla kultywowania pamięci o bohaterskiej załodze.

Wśród nich znalazł się Tomasz Sikorski – specjalista z Biura Edukacji Narodowej IPN. To m.in. dzięki jego wysiłkom – kilkadziesiąt lat po II Wojnie Światowej – prawidłowo zidentyfikowano załogę i miejsce jej katastrofy, lokalizowane wcześniej nad Adriatykiem.

Pułkownik pilot Stanisław Wojdyła wyczytał apel poległych a następnie delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem lotników. W imieniu Instytutu Pamięci Narodowej wieniec złożyli: Tomasz Sikorski i Artur Kolęda z Biura Edukacji Narodowej. Wartę przy pomniku wystawili harcerze z 12 Drużyny Starszoharcerskiej ,,Źródło” z Uścia Gorlickiego oraz harcerze z Hufca Gorlice.

 

Tomasz Sikorski,
Artur Kolęda
Biuro Edukacji Narodowej IPN

 

 

 • 75. rocznica tragicznej śmierci polskiej załogi Halifaxa – Krzywa-Banica, 30 sierpnia 2019
  75. rocznica tragicznej śmierci polskiej załogi Halifaxa – Krzywa-Banica, 30 sierpnia 2019
 • 75. rocznica tragicznej śmierci polskiej załogi Halifaxa – Krzywa-Banica, 30 sierpnia 2019
  75. rocznica tragicznej śmierci polskiej załogi Halifaxa – Krzywa-Banica, 30 sierpnia 2019
 • 75. rocznica tragicznej śmierci polskiej załogi Halifaxa – Krzywa-Banica, 30 sierpnia 2019
  75. rocznica tragicznej śmierci polskiej załogi Halifaxa – Krzywa-Banica, 30 sierpnia 2019
 • 75. rocznica tragicznej śmierci polskiej załogi Halifaxa – Krzywa-Banica, 30 sierpnia 2019
  75. rocznica tragicznej śmierci polskiej załogi Halifaxa – Krzywa-Banica, 30 sierpnia 2019
do góry