Nawigacja

Aktualności

Sympozjum naukowe na Uniwersytecie Buenos Aires w Argentynie poświęcone problematyce Wielkiego Głodu na Ukrainie w latach 1932–1933 – 7 sierpnia 2019

Na Wydziale Prawa Uniwersytetu Buenos Aires w Argentynie odbyło się 7 sierpnia 2019 r. sympozjum naukowe dotyczące Wielkiego Głodu na Ukrainie w latach 1932–1933, klęski, która została sztucznie wywołana przez władze Związku Sowieckiego. Zmarło wówczas co najmniej 3,5 mln mieszkańców sowieckiej Ukrainy, wśród których było także ponad 20 tys. Polaków.

W sympozjum wzięli udział m.in. prof. Ricardo Rabinovich-Berkman (Uniwersytet Buenos Aires), Iarema Taurydzkyj (Uniwersytet Lomas de Zamora), prof. Oleh Wolowyna (Uniwersytet Karoliny Północnej w Chapel Hill), Claudio Avruj (sekretarz Praw Człowieka i Pluralizmu Kulturowego w Argentynie) i Olech Jachno (sekretarz Argentyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej). Instytut Pamięci Narodowej reprezentował dr Jerzy Bednarek – zastępca dyrektora Biura Badań Historycznych, który wystąpił z referatem „Problematyka Wielkiego Głodu na Ukrainie w latach 1932–1933 w badaniach polskiego Instytutu Pamięci Narodowej”.

W trakcie wizyty w Buenos Aires dr Jerzy Bednarek odwiedził także Muzeum Wojska Polskiego im. por. dr. Antoniego Sołowieja w Polskim Ośrodku Katolickim OO. Bernardynów w Martin Coronado, które działa nieprzerwanie od 1968 r.. Muzeum zgromadziło niezwykle cenne zbiory zachowane po żołnierzach 2. Korpusu Polskiego, którzy po zakończeni wojny trafili do Argentyny. Z kolei 9 sierpnia dr Jerzy Bednarek wystąpił z prelekcją w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires nt. działalności naukowej Instytutu Pamięci Narodowej. W spotkaniu, którego gospodarzem była Marta Bryszewska – dyrektor biblioteki, wzięła udział m.in. Ambasador RP w Argentynie – Aleksandra Piątkowska.

 • Wystąpienie dr. Jerzego Bednarka na Uniwersytecie Buenos Aires – 7 sierpnia 2019
  Wystąpienie dr. Jerzego Bednarka na Uniwersytecie Buenos Aires – 7 sierpnia 2019
 • Uczestnicy sympozjum na Uniwersytecie Buenos Aires nt. Wielkiego Głodu na Ukrainie w latach 1932–1933 – 7 sierpnia 2019
  Uczestnicy sympozjum na Uniwersytecie Buenos Aires nt. Wielkiego Głodu na Ukrainie w latach 1932–1933 – 7 sierpnia 2019
 • Spotkanie w Muzeum Wojska Polskiego w Martin Coronado. Od lewej: Grzegorz Sobociński – radca ds. dyplomacji publicznej i kulturalnej Ambasady RP w Buenos Aires, dr Jerzy Bednarek, Fr. Jerzy Jacek Twaróg OFM – rektor Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie
  Spotkanie w Muzeum Wojska Polskiego w Martin Coronado. Od lewej: Grzegorz Sobociński – radca ds. dyplomacji publicznej i kulturalnej Ambasady RP w Buenos Aires, dr Jerzy Bednarek, Fr. Jerzy Jacek Twaróg OFM – rektor Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie
 • Zbiory Muzeum Wojska Polskiego w Martin Coronado
  Zbiory Muzeum Wojska Polskiego w Martin Coronado
 • Zbiory Muzeum Wojska Polskiego w Martin Coronado
  Zbiory Muzeum Wojska Polskiego w Martin Coronado
 • Spotkanie w Bibliotece Polskiej w Buenos Aires. Od prawej: Marta Bryszewska – dyrektor biblioteki, dr Jerzy Bednarek, Aleksandra Piątkowska – Ambasador RP w Argentynie, prof. Jurij Szapował
  Spotkanie w Bibliotece Polskiej w Buenos Aires. Od prawej: Marta Bryszewska – dyrektor biblioteki, dr Jerzy Bednarek, Aleksandra Piątkowska – Ambasador RP w Argentynie, prof. Jurij Szapował
 • Wystąpienie dr. Jerzego Bednarka w Bibliotece Polskiej w Buenos Aires
  Wystąpienie dr. Jerzego Bednarka w Bibliotece Polskiej w Buenos Aires

Polacy i ich potomkowie, Argentyńczycy polskiego pochodzenia są czwartą europejską mniejszością narodową w Argentynie (po Włochach, Hiszpanach i Niemcach) i siódmym pod względem wielkości skupiskiem Polonii na świecie. Orientacyjnie szacuje się ich liczebność na ok. 500 tys., co oznacza, iż 1 z 86 Argentyńczyków ma polskie korzenie. Aż 250 tys. osób z polskimi korzeniami mieszka w prowincji Misiones, do której pierwsi polscy osadnicy przybyli w 1897 r. z Galicji. Na początku XX w. Polacy poszukiwali m.in. pracy w górnictwie naftowym w Comodoro Rivadavia w prowincji Santa Fe w Patagonii. W 1913 r. powstało pierwsze w Argentynie Stowarzyszenie Polaków w Berisso, które działa do dzisiaj. W 1940 r. utworzono Związek Polaków w Republice Argentyńskiej z siedzibą w Domu Polskim w Buenos Aires. Na frontach II wojny światowej walczyło ponad 1200 ochotników z Argentyny polskiego pochodzenia.

do góry