Nawigacja

Aktualności

Kończymy nabór na konferencję edukacyjną „Polonijne spotkania z historią najnowszą”

Zgłoszenia do 31 maja 2019 r.

W 2019 roku odbędzie się już trzynasta edycja konferencji dla edukatorów pracujących poza granicami kraju. Odbędzie się ona w dniach 2–12 lipca 2019 r. w okolicach Warszawy. Spotkanie organizowane jest przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w ramach Programu Polonijnego BEN IPN. Celem kursu jest przede wszystkim wspieranie merytoryczne i metodyczne nauczania historii najnowszej poza granicami kraju.

Do udziału w „Polonijnych spotkaniach...” zapraszamy wyłącznie nauczycieli praktyków oraz animatorów edukacyjnych – osoby uczące historii i języka polskiego w polskich szkołach, polskich klasach, szkołach parafialnych lub innych polskich placówkach edukacyjnych poza granicami kraju.

Podczas konferencji uczestnicy nie tylko wysłuchają wykładów, ale także wezmą udział w warsztatach. Tematyka wykładów dotyczyć będzie historii Polski lat 1939–1945. Zajęciom teoretycznym będą towarzyszyć warsztaty dotyczące m.in. wykorzystania tekstów źródłowych i gier historycznych na zajęciach oraz zajęć dramowych.

Szczegółowy program kursu zamieszczony zostanie na stronie ipn.gov.pl do końca maja.

Kurs jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych o standardzie turystycznym. Liczba miejsc ograniczona.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Do wypełnienia formularza będzie potrzebna elektroniczna wersja opisu prowadzonej działalności edukacyjnej, potwierdzona przez zwierzchnika. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2019 r.

Informacji na temat Polonijnych spotkań z historią najnowszą” udzielają:
Olga Tumińska, tel. +48 22 581 88 18; e-mail: olga.tuminska@ipn.gov.pl 
dr Mateusz Marek +48 22 581 86 56
mateusz.marek@ipn.gov.pl

do góry